Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

СТАН РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ СПОЖИВАННЯ ЖИТЕЛЯМИ НАЙБІЛЬШ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

М. І. Омельянець, Н. В. Півень, Н. В. Гунько, Н. В. Короткова, В. Д. Срібна
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета. Оцінити з гігієнічних позицій рівні забруднення продуктів харчування місцевого походження 137Cs і стану їх споживання жителями найбільш радіоактивно забруднених районів Житомирської, Київської та Рівненської областей України у віддалений період після Чорнобильської катастрофи.
Матеріали й методи. У статті представлено дані аналізу матеріалів Державної служби статистики України щодо виробництва та споживання населенням сільськогосподарської продукції в найбільш радіоактивно забруднених районах Житомирської, Київської та Рівненської областей. Проаналізовано дані обласних центрів радіологічного контролю та СЕС щодо рівнів забруднення харчових продуктів (молока, м'яса, овочів та фруктів, дикорослих грибів та ягід). За результатами анкетного опитування жителів радіоактивно забруднених районів досліджуваних областей з'ясовано стан обізнаності населення щодо рівнів радіоактивного забруднення продуктів харчування місцевого виробництва, обсягів їхнього споживання та застосування способів кулінарної обробки для зниження внутрішнього опромінення. Використано гігієнічні, аналітичні, математико-статистичні,
соціологічні, програмно-технологічні методи дослідження.
Результати й висновки. Визначено, що в країні та досліджуваних областях більш ніж удвічі зменшилися виробництво та споживання молока і м'яса та майже в півтора раза зросли – картоплі. Показано, що в харчуванні жителів найбільш радіоактивно забруднених територій (РЗТ) України у віддалений період подолання наслідків Чорнобильської катастрофи переважають харчові продукти місцевого виробництва і широко вживаються дикорослі ягоди та гриби. Еколого-гігієнічний моніторинг харчових продуктів на РЗТ доводить існування вірогідності споживання населенням продукції з підвищеними рівнями вмісту радіоактивних речовин. Жителі РЗТ Житомирської, Київської й Рівненської областей обізнані з можливістю забруднення харчової продукції місцевого виробництва радіоактивними речовинами чорнобильського походження та способами зниження їх рівня шляхом кулінарної обробки. З метою зниження рівнів внутрішнього опромінення жителів РЗТ необхідні продовження здійснення агромеліоративних заходів та моніторинг радіоактивного забруднення сільськогосподарської та дикорослої продукції.

Ключові слова: радіоактивно забруднені території, радіоактивне забруднення продуктів харчування, стан споживання продуктів харчування.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 126–135


повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини