Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ВВЕДЕННІ
N,СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ ЗА УМОВ КОМБІНОВАНОЇ
ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА СТРЕСУ

Н. К. Родіонова1, Н. П. Атаманюк1, Л. П. Дерев’янко1, В. В. Талько1, А. М. Яніна1,
М. В. Шелковський1, Г. В. Косякова2, О. Ф. Мегедь2, A. Г. Бердишев2, Н. М. Гула2,
А. А. Чумак1
1Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”,53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України, вул. Леонтовича, 9а,Київ, 01601, Україна

Мета – вивчити особливості змін гематологічних показників периферичної крові щурів за умов введення N-стеароїлетаноламіну (NSE) до та після комбінованої дії іонізуючого випромінювання та емоційно-больового стресу.
Методи: гематологічні, статистичні.
Результати. На основі кількісних і якісних змін гематологічних показників периферичної крові встановлено, що введення щурам NSE (10,0 мг/кг) до та після комбінованого впливу одноразового тотального опромінення (6,0 Гр) і емоційно-больового стресу (фут-шок) призводить до зниження кількості циркулюючих клітин периферичної крові, збільшення ознак ураження кровотворної системи з прискоренням процесів виснаження.
Висновок. Введення щурам NSE (10,0 мг/кг) в умовах комбінованого впливу іонізуючого випромінювання (6,0 Гр) і емоційно-больового стресу сповільнює перебіг відновних процесів і прискорює процеси виснаження у кровотворній системі, що свідчить про радіосенсибілізуючу дію препарата.

Ключові слова: щури-самці, N-стеароїлетаноламін, іонізуюче випромінювання, стрес, гематологічні показники, периферична кров.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 441–449.

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини