Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

АЛЕЛЬНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА РЕПАРАЦІЇ ДНК XRСС1 У ХВОРИХ НА РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

В. М. Шкарупа1, С. О. Геник-Березовська2,1, Л. В. Неумержицька1, С. В. Клименко1
1Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2ДУ “Інститут спадкової патології НАМНУ”, вул. Лисенка, 31а, м.Львів, 79000, Україна

Метою роботи було визначити та порівняти особливості поліморфізму гена репарації XRCC1 Arg399Gln у хворих на рак щитоподібної залози (РЩЗ), які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильскій АЕС, та у хворих без впливу іонізуючого випромінення в анамнезі.
Матеріали і методи. Визначення поліморфізму гена XRCC1 Arg399Gln проводилось шляхом ПЛР у 102 хворих на РЩЗ: 38 осіб, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильскій АЕС (УЛНА, евакуйовані та мешканці контрольованих територій, забруднених радіонуклідами) та 64 особи без впливу іонізуючого випромінення в анамнезі. Для порівняння отриманих даних щодо спонтанного та радіаційно-асоційованого РЩЗ та розрахунків відмінностей частот алелей і ризику виникнення онкопатології використовували дані літератури щодо контрольних груп популяцій Російської Федерації та Бєларусі.
Результати. Частота мінорного алелю гена XRCC1 Arg399Gln та гомозиготних носіїв цього алелю у хворих на РЩЗ, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильскій АЕС достовірно більша, ніж у хворих без впливу іонізуючого випромінення в анамнезі (0,57 і 0,37, р = 0,006 та 34,21 і 7,81 % р = 0,001, відповідно). При порівнянні з даними літератури щодо поліморфізму XRCC1 Arg399Gln у радіаційно&експонованих осіб без онкопатології, ризик розвитку РЩЗ у гомозиготних носіїв мінорного алелю XRCC1 Gln399Gln у осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінення, виявився достовірно підвищеним: ОR = 4,14, p = 0,001 (CI 95 % 1,72–9,93).
Висновки. Носійство гомозиготних мінорних алелей гена репарації ДНК XRCC1 Gln399Gln є фактором ризику розвитку РЩЗ за умов впливу ІВ в дослідженій групі української популяції.

Ключові слова: поліморфізм гена XRCC1, рак щитоподібної залози, аварія на Чорнобильскій АЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 377–388.

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини