Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ВІДДАЛЕНІ ЕФЕКТИ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ
УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

В. О. Сушко, Л. І. Швайко, К. Д. Базика
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Метою дослідження було визначити ефекти впливу іонізуючого випромінювання на функціональний стан бронхолегеневої системи в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) у віддаленому післяаварійному періоді.
Матеріали та методи дослідження: проведено вивчення функціональних характеристик у 272 пацієнтів – 197 учасників ЛНА з дозами опромінення від 25 до 988 мЗв, 75 – групи нозологічного контролю та 20 здорових осіб.
Результати та висновки. Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, опромінених в дозах більше 500 мЗв, доведена дозова залежність між показниками респіраторної функції і дозою опромінення, що підтверджується для цих хворих, в порівнянні з опроміненими у дозах менше 500 мЗв і нозологічного контролю, достовірним зниженням показників VC [(76,3 ± 8,5); (82,4 ± 8,5) і (82,7 ± 8,1) %, відповідно, p < 0,05], FVC [(78,2 ±
8,3); (84,3 ± 7,9) і (86,1 ± 9,7) %, p <0,05], FEF 50 [(26,1 ± 11,5); (32,6 ± 10,6) і (32,1 ± 12,7) %, p <0, 05] і FEF 75 [(23,8 ± 8,1); (27,8 ± 9,3) і (27,6 ± 9,2) %, p <0,05]. Це у комплексі зі зниженням дифузійної спроможності легень при дозах, більших за 500 мЗв, свідчить про більш важкі респіраторні порушення.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, вентиляційна функція легень, іонізуюча радіація, аварія на Чорнобильській АЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 352–360.

 


повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини