Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

В. О. Сушко, Л. І. Швайко, К. Д. Базика
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета. Провести аналіз впливу іонізуючого випромінювання, віку та куріння на розвиток хронічних неспецифічних захворювань легень в когорті учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (УЛНА), включених до Клініко-епідеміологічного реєстру ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”.
Матеріали та методи. До аналізу увійшли дані на 7156 УЛНА, з них 6 257 (87,4 %) чоловіків та 899 (12,6 %) жінок, яких було обстежено у період з 1993 по 2010 роки та оглянуто пульмонологом.
Результати. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи виявлені у 50,0 % обстежених осіб. Доза опромінення була вірогідно вищою серед учасників ЛНА, в яких розвинулись захворювання бронхолегеневої системи (24,29 ± 0,82 сЗв), порівняно з особами без бронхолегеневої патології (14,58 ± 0,62 сЗв), p = 0,001. У курців частота виявлення хронічного обструктивного захворювання легень була вдвічі вищою, ніж у тих, хто не курив (10,2 та 5,16 %, відповідно, р = 0,0001).
Висновки. Негативний вплив іонізуючого випромінювання посилювався іншими факторами ризику розвитку хронічних бронхолегеневих захворювань: асоціація між дозовим навантаженням та соматичною патологією проявлялась у обстежених осіб у віці старше 45 років; при однаковій дозі опромінення ризик розвитку захворювань бронхолегеневої системи був вищим у курців.

Ключові слова: Чорнобильська катастрофа, інгаляційна дія радіонуклідів, хронічне обструктивне захворювання легень, фактори ризику, іонізуюче випромінювання.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 345–351.

 

повний текст



Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини