Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

МІКРОБІОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА У ДІТЕЙ-МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ІЗ СИНДРОМОМ ДИПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ СЕРЦЯ

В. Г. Кондрашова, В. Ю. Вдовенко, І. Є. Колпаков, А. С. Попова, Л. П. Міщенко,
Т. В. Гриценко, Є. І. Степанова
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета. Оцінити стан мікробіоценозу кишечника (товстої кишки) у дітей-мешканців зон радіоактивного забруднення із синдромом дисплазії сполучної тканини серця (СДСТС).
Матеріали та методи. Обстежено 99 дітей-мешканців зон радіоактивного забруднення, які розподілялися на дві підгрупи: IА (підгрупа порівняння) – 44 дитини без ознак СДСТС, IБ підгрупа – 55 дітей із СДСТС та 24 дитини контрольної групи у віці від 7 до 17 років. Групи спостереження були однаковими за статевою та віковою структурами.
Результати. У дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій, за відсутності будь-яких специфічних скарг, з високою частотою (96,36 %) визначаються порушення мікробіоценозу кишечника, як кількісного так і якісного характеру, що можна розглядати як процес дезадаптації органів травлення та організму в цілому. При наявності СДСТС ці зміни носять більш виразний характер, що характеризуються суттєвим зменшенням кількості індигенної мікрофлори та зниженням її захисних властивостей. Частота дизбактеріозу III ступеня у дітей з СДСТС вірогідно перевищує цей показник у дітей контрольної групи та підгрупи порівняння. При наявності СДСТС зміни якісних показників мікробіоценозу проявлялися більш виразною активною контамінацією кишечника кишковими палочками зі зміненими властивостями, різними видами умовно-патогенних мікроорганізмів, значною частотою виявлення грибів роду Candida на тлі суттєвого зниження представників нормальної мікрофлори товстої кишки. З високою частотою у них виявляється присутність у товстій кишці 3–5-компонентних асоціацій умовно-патогенних мікроорганізмів.
Висновок. Отримані результати свідчать про необхідність бактеріального обстеження кишечника дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій та застосування лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на нормалізацію показників мікробіоценозу кишечника.

Ключові слова: мікробіоценоз кишечника, синдром дисплазії сполучної тканини серця, діти, Чорнобильська аварія.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 277–286.

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини