Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

СТРУКТУРА НЕЗЛОЯКІСНОЇ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС (ЗА ДАНИМИ КЛІНІКО,ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО РЕЄСТРУ 1992–2013 рр.)

О. В. Камінський, О. В. Пронін, Д. Є. Афанасьєв
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета дослідження. Дослідити частоту та структуру незлоякісної ендокринної патології в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС у порівнянні із загальною популяцією населення України.
Матеріал та методи дослідження. Виконана ретроспективна оцінка даних обстеження 10 771 УЛНА на ЧАЕС йодного та позайодного періоду (основна група дослідження) з клініко-епідеміологічного реєстру ННЦРМ за 22 роки (період 1992–2013 рр.), які були здорові або мали різноманітний спектр ендокринної патології. Залучені антропометричні дані, лабораторні біохімічні та гормональні показники, ультразвукове дослідження щитоподібної залози, дози зовнішнього опромінення.
Результати. Отримані дані свідчать про значне (в 2–10 разів) та вірогідне (р < 0,01) збільшення в УЛНА на ЧАЕС частоти ендокринних незлоякісних захворювань: для вузлового зоба – 23,20% (0,53 % у контролі; χ2 = 9602, р < 0,0001), хронічного аутоімунного тиреоїдиту – 13,37% (0,35 % у контролі; χ2 = 5381, р < 0,0001), цукрового діабету 2 типу – в середньому 11,89 %, за останні роки – 16,29 % (χ2 = 2527 , р < 0,0001), передожиріння – 41,67 % (χ2 = 10,92, р < 0,01) та ожиріння – 38,12 % (χ2 = 41,50, р < 0,01), у порівнянні з загальною популяцією.
Висновки. Реалізація дії іонізуючого випромінення та інших негативних чинників на ендокринну систему УЛНА на ЧАЕС відбулася через 15–25 років, супроводжувалась значним (в 2–10 разів) та вірогідним (р < 0,01) збільшенням частоти вузлового зоба, хронічного аутоімунного тиреоїдиту, ожиріння, цукрового діабету 2 типу та має тенденцію до подальшої зростання.

Ключові слова: аварія на ЧАЕС, учасники ліквідації наслідків аварії, іонізуюче випромінення, ендокринна система, щитоподібна залоза, ожиріння, цукровий діабет.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 267–276.

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини