Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ В ЛІМФОЦИТАХ КРОВІ ГРУПИ ОСІБ ІЗ ПЕРСОНАЛУ, ЯКИЙ ВИКОНУЄ РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА НОВОГО КОНФАЙНМЕНТУ В ЗОНІ ЧАЕС

Л. К. Бездробна1, Л. В. Тарасенко1, Т. В. Циганок1, Т. В. Мельник1, Ю. О. Носач1,
В. О. Сушко2, С. Ю. Нечаєв2, Л. І. Швайко2
1Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України, пр-т Науки 47, м. Київ,
03680, Україна
2Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета: цитогенетична індикація можливого опромінення осіб групи підрядного персоналу, який виконував роботи з демонтажу вентиляційної труби об'єкту “Укриття” ДСП ЧАЕС (ОУ).
Матеріали і методи. Проведено цитогенетичне обстеження 12 осіб з числа робітників підрядних організацій, які виконували роботи з демонтажу вентиляційної труби ОУ. Для порівняння обстежені особи, які не мали контактів з радіаційними чинниками під час професійної діяльності. Використано рутинний метод аналізу рівномірно забарвлених хромосом лімфоцитів периферійної крові. Проаналізовано 11 388 метафазних пластинок.
Результати. У підрядного персоналу середньогрупова частота аберантних лімфоцитів та аберацій хромосомного (дицентрики, ацентрики, атипові моноцентрики) і хроматидного типів вірогідно перевищує відповідну частоту в групі порівняння. У трьох осіб персоналу індивідуальна частота специфічних маркерів опромінення – дицентричних хромосом із супровідними фрагментами вірогідно перевищує їх середньопопуляційний рівень і середню частоту в групі порівняння, що свідчить про ймовірність їх наднормативного опромінення при виконанні робіт у локальній зоні ЧАЕС. У персоналу зареєстровано клітини з двома хромосомними обмінами і одну мультиаберантну клітину за відсутності таких у контрольних осіб. Розраховані орієнтовні дози опромінення двох осіб персоналу становили 87–123 мГр і однієї особи – 210–240 мГр гострого опромінення.
Висновок. Розраховані за частотою дицентричних хромосом орієнтовні “біологічні” дози опромінення трьох осіб персоналу свідчать про більш значну дію на них радіаційних чинників, ніж це виходить з даних фізичної дозиметрії.

Ключові слова: об’єкт “Укриття”, іонізувальна радіація, персонал, аберації хромосом, лімфоцити.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 203–212.

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини