Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ОЦІНКА ЛІКУВАЛЬНО,ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТРУКТУРИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ З ГОСТРИМИ ЛЕЙКЕМІЯМИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЕННЯ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

В. Г. Бебешко1, К. М. Бруслова1, Н. М. Цвєткова1, Т. Т. Володіна2, О. В. Копилова1,
Т. О. Белінгіо1, С. Я. Березовський1, М. П. Петрунько1, В. Г. Боярський1,
В. М. Полянська1, Т. І. Пушкарьова1, Л. П. Міщенко1
1Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова 53, м. Київ, 04050, Україна
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, вул. Леонтовича, 9, Київ, 01601,Україна,

Мета. Обґрунтувати та оцінити ефективність лікувально-профілактичних заходів, застосованих для корекції біохімічних і біофізичних змін в структурі кісткової тканини у дітей, які зазнали впливу іонізуючого опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС, в динаміці лейкемічного процесу.
Матеріали і методи. Обстежено 144 дітей, хворих на гострі лімфо- та мієлобластні лейкемії. Досліджували дози опромінення хворих, вміст кальцію, загального білку, лужної фосфатази, кортизолу і тиреотропного гормону гіпофізу в сироватці крові, кислотно-лужну рівновагу, екскрецію фосфатів кальцію, склад амінокислот в сечі, щільність кісткової тканини.
Результати. У дітей з гострими лейкеміями в І гострий період та при проведенні хіміотерапії виявлено зниження показника денситометрії кісток, рівня кальцію, кортизолу та підвищення лужної фосфатази в сироватці крові і оксипроліну в сечі. В період ремісії захворювання у більшості хворих показники не розрізнялись з групою порівняння. У 10,0 % дітей групи порівняння відмічаються прояви остеопенічного синдрому. Дози опромінення хворих на гострі лейкемії становили 3,66 ± 0,11 мЗв. Не встановлено зв'язку між дозами опромінення та показниками, які характеризують стан структури кісткової тканини, і медіаною виживаності хворих. Застосування комплексу лікувально-профілактичних заходів у дітей, хворих на гострі лейкемії в період ремісії, сприяло позитивному ефекту у 62,0 %. Гірший ефект спостерігався у пацієнтів з несприятливим перебігом захворювання.
Висновки. Результати дослідження показників метаболізму кісткової тканини свідчать про наявність змін в органічному та мінеральному матриксі як у хворих на гострі лейкемії, які зазнають впливу іонізуючого опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС, так і осіб без онкогематологічної патології, та необхідність застосування лікувально-профілактичних заходів.

Ключові слова: діти, гострі лейкемії, іонізуюче випромінення, структура кісткової тканини, корекція.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 192–202.

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини