Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ДОЗ ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД АВАРІЇ НА ЧАЕС, ОБУМОВЛЕНИХ НАДХОДЖЕННЯМ 137Cs, 90Sr

В. В. Василенко, М. Я. Циганков, С. Ю. Нечаєв, В. О. Пікта, Г. М. Задорожна, А. Б. Білоник
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета дослідження – визначення особливостей формування доз внутрішнього опромінення мешканців Житомирської області та наукове обгрунтування заходів щодо зменшення доз внутрішнього опромінення населення радіоактивно забруднених територій у віддалений період аварії на ЧАЕС.
Матеріали і методи. Було проведено комплексний радіаційний моніторинг у 4 населених пунктах Народицького району Житомирської області. Для досліджень були застосовані методи – дозиметричні (інструментальні та розрахункові), радіохімічні.
Результати і висновки. Проведений ЛВЛ-моніторинг у 2012 році у Народицькому районі Житомирської області зареєстрував значне у 2–3,5 раза сезонне підвищення рівнів інкорпорації 137Cs в організмі мешканців обстежених населених пунктів, як у дорослих, так і у дітей. Майже у 5 % осіб з числа обстежених встановлено перевищення дозового рівня 1,0 мЗв x рік-1. Максимальне значення вмісту інкорпорованого 137Cs, зареєстроване у цих населених пунктах, становить 350 кБк, що формує річну дозу внутрішнього опромінення 10 мЗв x рік-1. Вміст 137Cs у пробах молока в обстежених господарствах впродовж року мало змінився – у 30–50 % проб молока у смт Народичі та с. Селець зареєстровано перевищення допустимого рівня вмісту 137Cs – 100 Бк x л-1, у селах Мотійки та Христинівка вміст 137Cs у пробах молока не перевищує допустимих рівнів. Вміст 90Sr як у молоці, так і в картоплі, значно нижчий допустимого рівня – 20 Бк x л-1. Вміст 137Cs у картоплі не перевищує допустимі рівні. Встановлено, що основна частка дози внутрішнього опромінення мешканців обстежених населених пунктів Житомирської області формується за рахунок споживання місцевих продуктів домашнього господарства – молока, та продуктів природного, лісового походження – ягід і грибів.

Ключові слова: лічильник випромінювання людини (ЛВЛ), доза внутрішнього опромінення, населення радіоактивно забруднених територій (РЗТ).

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 59–69.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини