Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ВПЛИВ СИСТЕМИ ТКАНИННИХ ЗВАЖУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА ОЦІНКИ ДОЗ

Ю. В. Бончук
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета дослідження. Визначення впливу системи тканинних зважуючих факторів wT, встановлених Міжнародною комісією з радіологічного захисту, на оцінки доз опромінення людини.
Матеріал та методи дослідження. Ефективна доза визначається як сума добутків еквівалентних доз в окремих органах i тканинах на відповідні значення wT. Застосування різних систем wT до певного набору значень еквівалентних доз призводить до отримання різних оцінок ефективної дози. Порівняння значень ефективних доз дає змогу отримати уяву про вплив систем wT на дозові оцінки.
Результати. Розглянуто вплив систем wT, встановлених Публікаціями 26, 60 і 103 МКРЗ, на оцінки доз зовнішнього і внутрішнього опромінення людини. Продемонстровано, що перехід системи wT від Публікації 26 до Публікації 60 МКРЗ призвів до значно більших змін в оцінці ефективних доз зовнішнього опромінення (до 30 разів), ніж відповідний перехід від Публікації 60 МКРЗ до Публікації 103 МКРЗ.
Висновки. Застосування системи wT із Публікації 103 МКРЗ у порівнянні з Публікацією 60 МКРЗ не призводить до змін оцінки ефективних доз більше ніж на 20 % для всіх радіонуклідів при оцінках доз зовнішнього опромінення і для значної більшості радіонуклідів (97 %) при оцінках доз внутрішнього опромінення за рахунок перорального надходження. Для більшості радіонуклідів йоду оцінка доз внутрішнього опромінення зменшиться (до 20 %). Оцінки ефективних доз внутрішнього опромінення за рахунок інгаляційного надходження для 67 % радіонуклідів зменшаться. Основними причинами зменшення є скасування “правила розщеплення” (введеного Публікацією 60 МКРЗ) і зменшення значення wT для щитоподібної залози з 0,05 до 0,04.

Ключові слова: тканинні зважуючі фактори, дози опромінення.

 

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 38–49.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини