Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДУ “НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НАМН УКРАЇНИ” ЗА 10-РІЧНИЙ ПЕРІОД

Б. М. Гур’янов, А. М. Саєнко, Л. А. Янович
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул.Мельникова, 53, м.Київ, 04050, Україна

У статті проаналізовано інноваційну (винахідницьку) діяльність ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” за період 2003–2013 рр. Встановлено, що установою подано 70 заявок на винахід та отримано 70 патентів України. Представлена характеристика патентів за видами та визначені шляхи подальшого розвитку інноваційного потенціалу центру.

Ключові слова: інноваційна діяльність, винаходи, охороноспроможність, патент, НДР.

 

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 26–30.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини