Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

РАДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ І ЗДОРОВ'Я ПЕРСОНАЛУ ПІДРЯДНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВИКОНУЮТЬ РОБОТИ З ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ'ЄКТА “УКРИТТЯ” ДСП ЧАЕС НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ

В. О. Сушко, Д. А. Базика, І. А. Ліхтарьов, Л. О. Ляшенко, В. Б. Берковський, К. М. Логановський, С. Ю. Нечаєв, Л. І. Швайко, Е. О. Саркісова, О. О. Колосинська, В. Д. Дроздова, Ю. В. Бончук, П. Б. Арясов, Г. А. Незговорова, О. М. Татаренко
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Перетворення об’єкта “Укриття” ДСП Чорнобильська АЕС (ОУ) на екологічно безпечну систему є однією з найважливіших державних програм України, а медичні та дозиметричні заходи, спрямовані на збереження здоров’я персоналу, який бере участь у цих роботах, посідають чільне місце серед найактуальніших проблем сучасної клінічної радіобіології, радіаційної гігієни та радіаційного захисту.
Мета. Розробити та впровадити систему медичного і біофізичного контролю стану здоров’я, працездатності та радіаційного захисту персоналу, який виконує роботи з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.
Матеріали та методи. Запропоновано і впроваджено взаємозв’язану комплексну систему медичного та біофізичного (внутрішнє та зовнішнє опромінення) контролю персоналу, який виконує виробничі завдання в умовах дії іонізуючого випромінення та відкритих джерел іонізуючого випромінення. Проведення медичної експертизи передбачає оцінку стану кровотворної, імунної, ендокринної, респіраторної систем, органа зору, нервової системи, психіки та психофізіологічної адаптації, органа слуху і рівноваги, системи кровообігу, системи травлення, урогенітальної системи, а також кістково-м’язової системи. Проведено 19 434 випадки медичного контролю персоналу.
Результати. Результати вхідного медичного контролю свідчать: допущено до робіт 4698 (48,90 %) робітників, не допущено – 4909 (51,10 %). Індивідуальні річні ефективні дози опромінення в переважній частині випадків не перевищували 12 мЗв. Кількість випадків, коли при поточному біофізичному контролі у пробах калу було виявлено вміст 239+240Pu на рівні, що перевищує 1,5 мБк/проба, становила 1845. При цьому, індивідуальні дози внутрішнього опромінення не перевищували 1 мЗв.
Висновок. Програма медичного і біофізичного забезпечення робіт з реконструкції ОУ засвідчила свою необхідність і ефективність, оскільки результати показали, що в унікальних радіаційно-гігієнічних умовах найкритичнішими є не інженерно-технічні проблеми, а – як зберегти здоров’я і працездатність людей та запобігти переопроміненню персоналу, в т. ч. і за рахунок внутрішнього опромінення.

Ключові слова: зовнішнє та внутрішнє опромінення, персонал, радіаційний захист, медичний контроль, Об’єкт “Укриття” ДСП Чорнобильська АЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 373–383.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини