Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ НАУКИ З ПРОБЛЕМ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

А. А. Чумак, Н. В. Медведовська, Л. М. Овсяннікова
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул.Мельникова, 53, м.Київ, 04050, Україна

Мета. Аналіз результатів наукових досліджень з проблем радіаційної медицини та радіобіології для подальшого формування пріоритетних напрямів наукових досліджень в цій галузі.
Матеріали. Перспективні та щорічні зведені плани науково-дослідних робіт (НДР) НАМН України, проміжні та заключні звіти про виконання НДР, звіти про діяльність установ, тематичні наукові публікації.
Методи. Семантичний та контент-аналіз, бібліометрія, історико-логічний аналіз.
Результати. Перспективними та такими, що потребують подальшого наукового дослідження з проблем радіаційної медицини визнано: визначення радіаційних ризиків основних онкологічних ефектів; дослідження радіаційних ризиків захворюваності та смертності від кардіо- та цереброваскулярних захворювань, когнітивних ефектів та катаракт в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; дослідження трансгенних ефектів опромінення мозку, інших органів та систем на різних етапах онтогенезу у опромінених внутрішньоутробно, нащадків опромінених батьків; дослідження ефектів професійного опромінення.
Висновок. Тематика ННЦРМ цілком відповідає визначеним у Законі “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” напрямкам розвитку наукових досліджень в Україні, а саме: спрямованим на наукове обґрунтування розвитку і збереження людського потенціалу; спрямованим на створення сучасних технологій профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Ключові слова: пріоритетність наукових досліджень, радіаційна медицина, радіобіологія.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 20–25.повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини