Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

КОМБІНОВАНИЙ ВПЛИВ N-CТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ ТА
ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЕННЯ НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ
ПОКАЗНИКИ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЩУРІВ

Н. К. Родіонова1, Н. П. Атаманюк1, Л. П. Дерев’янко1, В. В. Талько1, А. М. Яніна1, М. В. Шелковський1, Г. В. Косякова2, О. Ф. Мегедь2, Н. М. Гула2, А. А. Чумак1
1Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національноїакадемії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, 04050, Київ, Україна,
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України,вул. Леонтовича, 9,01601, Київ, Україна

Мета дослідження – вивчити особливості змін гематологічних показників периферичної крові щурів в умовах комбінованого впливу N-cтеароїлетаноламіну (NSE) (10,0 мг/кг) та іонізуючого випромінення (6,0 Гр) для виявлення радіомодифікуючих властивостей препарата.
Методи: гематологічні, статистичні.
Результати. За даних умов експерименту введення NSE опроміненим щурам призводило до збільшення ознак ураження кровотворної системи, що свідчить про його радіосенсибілізуючу дію.
Висновки. В умовах комбінованого впливу NSE та одноразового опромінення на основі якісних та кількісних змін гематологічних показників периферичної крові щурів встановлена радіосенсибілізуюча дія препарату. За даних умов експерименту встановлений вплив препарату NSE на швидкість відновних процесів (сповільнення) у периферичній крові щурів після опромінення.

Ключові слова: N-стеароїлетаноламін, іонізуюче випромінення, гематологічні показники, периферична кров.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 356–365.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини