Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНИХ АБЕРАЦІЙ ХРОМОСОМ В КЛІТИНАХ ЛЮДИНИ ЗА УМОВ МОДИФІКУЮЧОГО ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ АГЕНТІВ (ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ)

Е. А. Дьоміна, О. П. Пилипчук
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАНУкраїни, вул. Васильківська 45, Київ, 03022

Мета. Визначити та провести порівняльний аналіз частоти та спектру індукованих аберацій хромосом в культурі лімфоцитів периферичної крові людини за умов комбінованої дії опромінення з ко-мутагеном та хімічним мутагеном
Матеріали та методи дослідження. Тест-система культури лімфоцитів периферичної крові умовно здорових донорів з метафазним аналізом аберацій хромосом.
Результати. Виявлено ко-мутагенний ефект препарату верапаміл при тестуючому γ-опроміненні лімфоцитів периферичної крові людини в діапазоні доз 0,3–2,0 Гр за рахунок підвищення частоти аберацій хромосомного типу (дицентриків). Комбінована дія γ-опромінення та нітрозованого глутатіону спрямована на індукцію та збереження маркерів хімічної дії – аберацій хроматидного типу.
Висновки. На хромосомному рівні лімфоцитів периферичної крові людини виявлено ко-мутагенний ефект препарату верапаміл за дії малих доз γ-опромінення – підвищення частоти аберацій хромосомного типу (променевих маркерів) у 2 рази та явище синергізму за умов комбінованої дії малих доз γ-опромінення та мутагену нітрозованого глутатіону – підвищення частоти аберацій хроматидного типу (хімічних маркерів) в ~3 рази.

Ключові слова: ко-мутагенез, опромінення, верапаміл, нітрозований глутатіон, радіаційно-індуковані аберації хромосом, соматичні клітини людини.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 330–337.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини