Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІОМОДИФІКУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ ЗА УМОВ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЕННЯ І СТРЕСУ

Л. П. Дерев’янко1, М. В. Шелковський1, В. В. Талько1, Н. П. Атаманюк1, Н. О. Фролова1, Г. В. Косякова2, О. Ф. Мегедь2, Н. М. Гула2, А. А. Чумак1
1Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України",53, вул.Мельникова, м.Київ, 04050
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України,вул. Леонтовича, 9,01601, Київ, Україна

Мета роботи – дослідити в експерименті радіомодифікуючі властивості N-стеароїлетаноламіну (NSE) за різних умов комбінованої дії іонізуючого випромінення і стресу.
Методи: біохімічні, статистичні.
Результати. Встановлені радіомодифікуючі властивості NSE за різних умов комбінованої дії іонізуючого випромінення і стресу за показниками концентрації в плазмі крові ТБК-активних продуктів, нітрит-аніону та активністю каталази.
Висновки. Виявлені радіозахисні властивості NSE при його введенні в дозі 10,0 мг/кг маси до та після одноразового тотального опромінення тварин в дозі 6,0 Гр. Встановлені захисні властивості NSE при його введенні в дозі 10,0 мг/кг маси тварин до та після стресу. Виявлені радіосенсибілізуючі властивості NSE при введенні препарату в дозі 10,0 мг/кг перед комбінованою дією іонізуючого випромінення в дозі 6,0 Гр і стресу.

Ключові слова: щури-самці, N-стеароїлетаноламін, іонізуюче випромінення, стрес, ТБК-активні продукти, каталаза, нітрит-аніон.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 322–329.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини