Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ ОПРОМІНЕНИХ І НЕОПРОМІНЕНИХ КЛІТИН У КУЛЬТУРІ ДИФУЗІЙНИХ КАМЕР IN VIVO
Д. І. Білько1, О. Ф. Сенюк2, І. З. Руссу1, І. О. Жалейко1, Н. М. Білько1
1Національний університет “Києво-Могилянська академія”, вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ,04655, Україна
2Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, вул. Кірова, 36а,м. Чорнобиль, 07270, Україна

Мета: визначити характер взаємодії між неопроміненими клітинами кісткового мозку мишей та опроміненим мікрооточенням у культурі дифузійних камер in vivo.
Матеріали і методи. Для вивчення особливостей взаємодії між клітинами було використано оригінальну модель культивування кістковомозкових клітин інтактних мишей лінії Balb/c у черевній порожнині опроміненої особини у гелевих дифузійних камерах, що забезпечували доступ живильних речовин та сигнальних молекул ззовні.
Результати. Виявлено, що клітини кісткового мозку мишей, які не були опромінені, піддавалися безпосередньому впливу факторів мікрооточення організму опроміненої тварини-реципієнта. Так, при культивуванні клітин в організмі неопромінених мишей було виявлено низькі показники колонієутворення у зв’язку з відсутністю додаткового викиду ростових факторів. У той же час опромінення тварин-реципієнтів камер та, меншою мірою, обробка їх циклофосфамідом, який є цитостатиком, підвищували проліферативну активність кістковомозкових клітин, які знаходилися у камері, що свідчило про значний вплив факторів, які були виділені клітинами у відповідь на дію іонізуючої радіації. Вплив сигнальних молекул здійснювався крізь стінку дифузійної камери, викликаючи стимуляцію колонієутворюючої активності. При цьому слід зазначити, що для передачі сигналу безпосередній контакт між клітинами не був необхідним.
Висновки. Стимулюючий вплив на колонієутворюючу здатність неопромінених гемопоетичних клітин-попередників, поміщених у дифузійні камери, який здійснюється клітинними та позаклітинними структурами, що формують зовні мікрооточення, пов'язується із дією ростових факторів, які виробляються опроміненими клітинами та впливають на неопромінені клітини через стінку камер, що недоступна для клітин, проте вільно пропускає дифундуючі молекули.

Ключові слова: гемопоез, клітини-попередники, іонізуюча радіація, культура клітин.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 299–304.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини