Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ (огляд літератури)
А. А. Чумак, Л. М. Овсяннікова, Е. О. Саркісова, О. В. Гасанова
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

В статті представлено аналіз літературних даних, що узагальнюють особливості механізмів розвитку клінічних проявів та ускладнень неалкогольної жирової хвороби печінки. Показана провідна роль інсулінорезистентності, порушень жирового та вуглеводного обмінів, перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту. Клінічне значення неалкогольної жирової хвороби печінки визначається значною кількістю коморбідної патології, порушенням рівноваги в основних регуляторних системах організму.

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, метаболічний синдром, клінічне значення.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 277–288.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини