Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ ВІД ОПРОМІНЕНИХ БАТЬКІВ, ЗА ДАНИМИ ВІДДІЛЕННЯ ВРОДЖЕНОЇ ТА СПАДКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ
Є. І. Степанова, О. О. Скварська, Ж. В. Усатенко, О. С. Леонович, Т. Я. Абрамова
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета: проаналізувати частоту і структуру аномалій розвитку органів сечовидільної системи у дітей, які народилися у опромінених батьків.
Матеріал і методи: в дослідження включені 1139 дітей з різноманітними вродженими аномаліями розвитку сечовидільної системи, які знаходились на обстеженні і лікуванні у відділеннні вродженої та спадкової патології з 2000 по 2011 рік. Для верифікації діагнозу використовувались стандартні клінічні, лабораторні, інструментальні та рентгенологічні методи дослідження.
Результати і висновки: 1. Частка дітей з вродженими аномаліями сечовидільної системи серед всіх обстежених у відділенні вродженої та спадкової патології за 12 років склала 68,24 %. 2. У структурі мальформацій сечовидільної системи частка вроджених вад розвитку складала 31,16 %, малих аномалій – 68,31 %, їх сполучень – 4,57 %. 3. Ускладнення у вигляді вторинного пієлонефриту зустрічались у 4,39 % і розвивались переважно у дітей з обструктивними уропатіями.

Ключові слова: вроджені вади розвитку, сечовидільна система, діти, опромінені батьки.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 270–276.





повний текст



Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини