Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

КОМОРБІДНІСТЬ І РАДІАЦІЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ДІЇ ФАКТОРІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ
О. В. Носач
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Коморбідність є однією з найскладніших проблем сучасної медицини. В популяції населення, яке зазнало дії факторів Чорнобильської аварії, спостерігається збільшення кількості одночасно перебігаючих захворювань на тлі зростання поширеності окремих класів хронічних соматичних нозологій. В статті представлено результати аналізу наукової інформації щодо методологічних підходів, які можуть бути застосовані для створення спеціалізованої системи комплексної оцінки стану здоров'я хворих з коморбідною патологією. При розробці такої системи слід враховувати динаміку змін захворюваності, поширеності та структури хронічних захворювань, факторів і закономірностей формування коморбідної патології в когортах учасників ліквідації наслідків аварії, евакуйованих і мешканців радіоактивно забруднених територій. Система має забезпечувати вирізнення невипадкових комбінацій (кластерів) найбільш поширених захворювань з серйозними наслідками для постраждалих.

Ключові слова: хронічні захворювання, коморбідність, постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 240–252.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини