Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

СТРУКТУРНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ПАЦІЄНТІВ З ДИСГОРМОНАЛЬНИМИ ТА ПУХЛИННИМИ УРАЖЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Д. А. Базика, О. О. Литвиненко, С. Г. Бугайцов
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова 53, м. Київ, Україна, 04050

В статті описується актуальність вивчення проблеми доброякісних дисгормональних захворювань молочної залози. Клінічні дані, показують, що паралельно з ростом захворюваності жінок на доброякісні дисгормональні захворювання молочної залози у них зростає захворюваність на доброякісну патологію щитоподібної залози. Показано, що в розвитку та несприятливому перебігу дисгормональних процесів і раку молочної залози важливу роль відіграє гіпофункція щитоподібної залози. Наведені дані клінічних досліджень, що свідчать про покращення перебігу та прогнозу дисгормональних захворювань і раку молочної залози у пацієнток, які отримують у складі комплексного лікування тиреоїдні гормони.

Ключові слова: дисгормональні захворювання молочної залози, рак молочної залози, гіпофункція щитоподібної залози, гіпотиреоз, тиреоїдні гормони.

 

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 156–168.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини