Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПРОЖИВАЄ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗАБРУДНЕННЯ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
О. О. Колосинська
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Розсіяний склероз є однією з найбільш соціально значимих проблем сучасної неврології. За приблизними оцінками таких хворих в Україні нараховується більше 20 тисяч, з яких щонайменше 2,5 тисячі належать до категорії постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а всі разом потребують значних державних та опосередкованих витрат на їх лікування та забезпечення.
Мета. Оцінити та розрахувати показники ризику розвитку розсіяного склерозу серед населення, яке проживає на забруднених територіях внаслідок аварії на ЧАЕС в порівнянні з іншими контингентами.
Матеріали та методи. Первинними інформаційними джерелами щодо захворюваності на розсіяний склероз в різних регіонах України стали матеріали надані Державним закладом “Центр медичної статистики МОЗ України” та інформаційні дані спеціальних медичних видань. Методи дослідження – статистичні та інформаційно-аналітичний. Розрахунок показників ризику розвитку розсіяного склерозу виконувався за методикою Р. Флетчер та ін.
Результати. Проведена оцінка та розраховані показники ризику розвитку розсіяного склерозу серед населення, яке проживає на територіях забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС в порівнянні з іншими контингентами. Встановлено, що показники відносного, додаткового та популяційного ризиків захворюваності на розсіяний склероз вищі серед контингентів населення, які підпадали під вплив фактора ризику, а саме проживання на територіях радіоактивного забруднення, ніж серед хворих без впливу несприятливого чинника в межах однієї області.
Висновок. Одержані результати дослідження свідчать про необхідність поглибленого вивчення цієї проблеми з метою розробки та впровадження медико-організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію надання допомоги вказаному контингенту.
Ключові слова: відносний ризик, додатковий ризик, популяційний ризик, розсіяний склероз, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 82–88.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини