Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

П. Федірко1, Т. Бабенко1, К. Куц1, M. Пильмане2, А. Юнга2, Н. Гарькава3

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Інститут анатомії та антропології Ризького університету Страдзіньша, вул. Дзірчієма, 16,
Рига, LV 1007, Латвія
3Дніпровський державний медичний університет, вул. Вернадського, 9, м. Дніпро, 49044, Україна

ГОЛОВНИЙ МОЗОК ТА ОРГАН ЗОРУ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ МІШЕНІ ДЛЯ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ: ЧАСТИНА V – СПІВВІДНОШЕННЯ ОРГАНІЧНИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Питання про взаємне співвідношення органічних і функціональних змін, що формуються у осіб, які зазнали радіаційного впливу, й досі залишається недостатньо вивченим. Запропонована епідеміологами періодизація динаміки захворюваності на різні форми і класи непухлинних захворювань передбачає виділення трьох основних періодів: «раннього» (перші 6 років після аварії на ЧАЕС); «віддаленого» (12–21 післяаварійні роки) і «пізнього» (22–30 післяаварійні роки). Але відповідність періодизації результатам аналізу епідеміологічних даних, без врахування клінічних особливостей захворювань, може сприяти виникненню враження, що в першому періоді після радіаційної катастрофи в усіх випадках переважають функціональні розлади, порушення вегетативної регуляції тощо. Між тим, дані офтальмологічних і неврологічних досліджень, які ми прагнемо продемонструвати в даній роботі, швидше за все свідчать про наявність суттєвого морфологічного підґрунтя для розвитку функціональних порушень вже в ранній період після радіаційної катастрофи.
Метою даної роботи є аналіз сучасних експериментальних, епідеміологічних та клінічних даних стосовно співвідношення органічних і функціональних змін, характерного для радіаційних цереброофтальмологічних ефектів – радіаційної катаракти, вікової макулярної дегенерації, церебральної хвороби малих судин, нейрокогнітивного дефіциту.
Матеріали і методи. Критеріями включення до аналітичного огляду були рецензовані публікації у наукометричних базах PubMed / MEDLINE, Scopus, Web of Science та роботи, відібрані вручну; використано також результати власних досліджень. Проведено додатковий аналіз результатів обстежень 11 123 опромінених внаслідок катастрофи на ЧАЕС осіб, здійснених у період 1991–2004 рр.
Результати. У першому періоді розвитку радіаційної катаракти, яка є визнаним специфічним наслідком радіаційного впливу, спостерігається розвиток морфологічних змін (помутнінь кришталика), які пізніше приводять до зниження зорових функцій. Аналізуючи співвідношення органічних і функціональних змін при розвитку захворювань, для яких вплив іонізуючої радіації є вагомим фактором ризику, ми спостерігаємо аналогічну картину. Так ЦХМС, асоційована з артеріальною гіпертензією, може бути проявом прискореного старіння, асоційованого з впливом іонізуючого випромінювання. Так само, початкові ознаки вікової макулярної дегенерації у радіаційно опромінених осіб вперше, як правило, виявляються змінами морфології сітчастої і судинної оболонки, пігментного епітелію в макулярній зоні, тоді як функціональні порушення у вигляді зниження центрального зору, метаморфопсій тощо виникають пізніше.
Ключові слова: аварія на Чорнобильській атомній електростанції, іонізуюче випромінювання, вікова макулярна дегенерація, катаракта, морфологічні зміни, церебральна хвороба малих судин, нейрокогнітивний дефіцит.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2023. Вип. 28. C. 431-443. doi: 10.33145/2304-8336-2023-28-431-443

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини