Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Г. Й. Лавренчук, В. В. Талько, А. В. Чернишов

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОТОН-ЗАХВАТНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФОТОДИНАМІЧНОГО ВПЛИВУ НА ЗЛОЯКІСНІ КЛІТИНИ ЛЮДИНИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У СТАНІ СПОКОЮ

Мета: дослідити структурні та морфофункціональні зміни в тест-системі клітин недрібноклітинного раку легень людини (лінія А-549), що знаходяться у стані спокою, опромінених рентгенівськими променями в присутності гадолінійвмісного фотон-захватного агента «Дотавіст», та світла оптичного діапазону (червоне світло) у поєднанні з фотосенсибілізатором «Фотолон».
Методи: метод перещеплюваної культури злоякісних клітин людини, методи опромінення рентгенівськими променями, червоним світлом, цитологічні, статистичні.
Результати. Опромінення рентгенівськими променями в дозі 10,0 Гр за присутності фотон-захватного агента «Дотавіст» (у концентрації 100 мкг/мл поживного середовища) призводить до загибелі 75–83 % злоякісних клітин, що знаходяться у стані спокою, на 6–8-му добу культивування. Фотодинамічний вплив (світло червоного діапазону, 630 нм) у присутності фотосенсибілізатора «Фотолон» (у концентрації 200 мкг/мл), спричиняє, загибель 69–73 % злоякісних клітин, відповідно. Поєднання фотон-захватної технології та фотодинамічного впливу призводить до загибелі 90 % злоякісних клітин у фазі стаціонарного росту на 8-му добу культивування.
Висновок. Поєднання фотон-захватної технології (опромінення рентгенівськими променями з гадолінійвмісним фотон-захватним агентом «Дотавіст» у цитотоксичній концентрації) та фотодинамічного впливу у присутності фотосенсибілізатора «Фотолон» підвищує ефективність девіталізації клітин недрібноклітинного раку легень людини (лінія А-549), що знаходяться у стаціонарній фазі росту, до 90 %. 10 % клітин, резистентних до впливу застосованих технологій, зберігають свій проліферативний потенціал, що при подальшому культивуванні проявляється змінами морфології, генотипу та адгезивності.
Ключові слова: культура злоякісних клітин людини, рентгенівське опромінення, фотон-захватний агент, червоне світло, фотосенсибілізатор.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2023. Вип. 28. C. 206-215. doi: 10.33145/2304-8336-2023-28-206-215

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини