Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. А. Прилипко1, М. М. Морозова1, Ю. Ю. Озерова1, А. В. Гришан2, О. О. Пелюх2

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Виробниче підприємство «Південноукраїнська АЕС», м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл.,
Україна

ДИНАМІКА ВИКИДІВ ТА СКИДІВ РАДІОНУКЛІДІВ У ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗОНИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОЇ АЕС

Мета: оцінка впливу діяльності Південноукраїнської АЕС на навколишнє середовище зони спостереження (ЗС) за показниками радіаційного моніторингу в динаміці 2015–2021 рр.
Методи дослідження: соціально-гігієнічні (аналіз показників радіаційного моніторингу), аналітичний, статистичний.
Результати. Визначено, що радіаційний вплив на довкілля, пов’язаний з викидами та скидами радіоактивних речовин, утворених у виробничому циклі Південноукраїнської АЕС (ПАЕС) в умовах повсякдення, незначний. Газоаерозольні викиди інертних радіоактивних газів, довгоживучих нуклідів, 131I в атмосферу не перевищували встановлених допустимих рівнів і складали соту відсотка до ліміту викиду інертних радіоактивних газів та довгоживучих нуклідів і тисячну відсотка для йоду. Сумарні викиди радіонуклідів (51Cr, 54Mn, 59Fe, 58Co, 60Co, 90Sr, 95Zr, 95Nb, 134Cs, 137Cs, 3Н) енергоблоками ПАЕС (фактичний, відсоток від ліміту викиду) в атмосферу не перевищували встановлених допустимих рівнів. Максимальні середні значення концентрації в атмосферному повітрі ЗС 137Cs за період 2015–2021 рр. складали від 2,858 мкБк/м3 (проммайданчик ПАЕС) до 1,986 мкБк/м3 (с. Рябоконево 33,5 км), а максимальні середні значення концентрації в повітрі 90Sr складали від 1,310 мкБк/м3 до 0,566 мкБк/м3 відповідно. Скиди ПАЕС до річки Південний Буг, за показниками радіонуклідів, які контролюються, не вносили суттєвих змін в якість поверхневих вод. Питома активність 137Сs у сільськогосподарській продукції в ЗС ПАЕС незначна і не перевищувала допустимі рівні вмісту в продуктах харчування. Вміст 137Cs у пробах в ЗС ПАЕС не перевищує 1,0 % від сумарної активності.
Висновок. Середня концентрація радіонуклідів в атмосферному повітрі населених пунктів ЗС ПАЕС на декілька порядків величин менша, ніж встановлена нормативними документами. Скиди ПАЕС до річки Південний Буг, за показниками радіонуклідів, які контролюються, не вносять суттєвих змін в якість поверхневих вод. Вміст 90Sr і 137Cs рівномірно у всіх радіусах спостереження віддаленості від АЕС підтверджує дуже низький рівень викиду 90Sr і 137Cs у навколишнє середовище ПАЕС. Вміст 137Cs у сільськогосподарській продукції у ЗС ПАЕС значуще нижчий допустимих рівнів.
Ключові слова: навколишнє середовище, зона спостереження АЕС, радіоекологічний моніторинг.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2023. Вип. 28. C. 158-175. doi: 10.33145/2304-8336-2023-28-158-175

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини