Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. А. Базика, О. О. Литвиненко, В. О. Дем’янов

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНІ УРАЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Незважаючи на сучасні дослідження в розвитку медикаментозної цитостатичноїі таргетноїтерапії в лікуванні раку молочної залози, променева терапія (ПТ) є важливим компонентом у лікуванні даної патології в післяопераційному періоді. При цьому важливою проблемою є розвиток патологічних змін серця у віддаленому періоді, вони погіршують якість життя і підвищують ризик серцевої смерті через 10 і більше років після ПТ. Проблема ураження серця внаслідок проведення ПТ отримує нове значення у зв’язку з існуючим збільшенням в сучасному світі кількості онкологічних пацієнтів, які потребують дії опромінення. ПТ злоякісних пухлин молочної залози та органів грудної порожнини викликає ураження всіх структур серця, включаючи коронарні артерії, клапани, провідну систему, перикард. Частота ураження серця зростає пропорційно часу, що пройшов після ПТ. Розповсюдженість клінічно значущих радіаційно індукованих захворювань серця за даними деяких авторів через 5–10 років після ПТ становить 10–30 %, а частота безсимптомних уражень 88 %. Тривалість латентного періоду може досягати 15–20 років. В роботі надано аналіз багаторічних досліджень наявності патологічних змін, які виявляють в тканинах серця у хворих на рак молочної залози як наслідок проведення променевої терапії.
Ключові слова: рак молочної залози, променева терапія, ад’ювантна променева терапія, променеві ушкодження серця.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 60–83. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-60-83

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини