Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. А. Базика1, В. О. Сушко1, П. А. Федірко1, Т. Ф. Бабенко1, В. В. Василенко1,
O. O. Колосинська1, М. С. Курята1, В. В. Морозов1, Л. О. Литвинець1, Р. Ю. Дорічевська1,
М. С. Крамаренко1, Ю. В. Єфімова1, Н. А. Гарькава2

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Державна установа «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я
України», вул. Вернадського 9, м. Дніпро, 49044, Україна

ЗМІНИ СУДИН СІТКІВКИ В СПІВРОБІТНИКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ТРИВАЛОГО НЕНОРМОВАНОГО РАДІАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВНАСЛІДОК ОКУПАЦІЇ ЧАЕС У 2022 РОЦІ

У період окупації Чорнобильської атомної електростанції у 2022 році група співробітників ЧАЕС залишалась на робочому місті впродовж тривалого часу. Цей персонал зазнав тривалої дії радіаційних і нерадіаційних факторів виробничого середовища, а також стресу та інших несприятливих факторів. Дія сукупності цих факторів могла негативно вплинути на стан здоров’я. Відомо, що радіаційний вплив спричиняє зміни ходу і калібру судин сітківки.
Мета: оцінити стан артерій і вен сітківки та рівень вмісту інкорпорованого 137Сs в осіб, які зазнали тривалої дії радіаційних і нерадіаційних факторів виробничого середовища, оскільки знаходились на робочому місті понаднормово в період окупації ЧАЕС у 2022 році.
Матеріали та методи. Проведено комплексне офтальмологічне обстеження, яке включало визначення діаметру артерій і вен сітківки, артеріовенозного співвідношення у 55 осіб з числа персоналу ЧАЕС, що працювали в умовах окупації. Всі оглянуті пацієнти пройшли обстеження на експертному лічильнику випромінювання людини. Результати офтальмологічного обстеження порівнювали з результатами проведених раніше обстежень співробітників ЧАЕС таких самих вікових груп.
Результати. Встановлено, що в обстеженій групі спостерігалось зменшення артеріо-венозного співвідношення за рахунок, головним чином, розширення вен сітківки. Дилятація вен була асиметричною, переважно виявлялось більше розширення гілок центральної вени сітківки правого ока. Артерії сітківки були звужені у всіх обстежених. При порівнянні результатів з даними попередніх обстежень встановлено, що артеріовенозне співвідношення в цій групі було вірогідно нижче, ніж в обстежених раніше співробітників ЧАЕС у вікових груп. При цьому максимальне зареєстроване значення вмісту інкорпорованого 137Сs становило 713 Бк/організм, у жодного з обстежених не було перевищення контрольного рівня 1 000 Бк/організм.
Висновки. Виявлено порушення кровообігу в сітківці - вірогідне збільшення артеріовенозного співвідношення за рахунок розширення вен сітківки в осіб з числа персоналу ЧАЕС, які працювали в умовах окупації Чорнобильської атомної електростанції у 2022 році. Оскільки у обстежених не зафіксовано перевищення контрольного рівня вмісту інкорпорованого 137Сs (1 000 Бк/організм), виявлений ефект може бути наслідком впливу інших, як радіаційних, так і нерадіаційних факторів.
Ключові слова: cітківка, судини сітківки, артеріовенозне співвідношення, іонізуюче випромінювання, інкорпорація радіоактивних речовин, персонал ЧАЕС, що працював в умовах окупації ЧАЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 423–430. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-423-430

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини