Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Л. М. Зварич1, Д. А. Базика1, І. М. Ільєнко1, Н. А. Голярник1, О. В. Лясківська1,
О. А. Бєляєв1, В. В. Панченко1, М. О. Воробйов2

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юр ія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна
2КНП «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради,
вул. Культурна, 177!а, м. Запоріжжя, 69040, Україна

СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС ТА ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ПОРОЖНИНИ РОТА, РОТОВОЇ ТА ГОРТАННОЇ ЧАСТИН ГЛОТКИ

Мета: визначити зміни клітинної ланки імунної системи в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у порівнянні з хворими на злоякісні новоутворення порожнини рота, ротової та гортанної частин глотки за субпопуляційною організацією лейкоцитів периферичної крові.
Матеріали і методи. Обстежено 112 чоловіків у віці (56,92 ± 6,17) років, серед них: 26 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, опромінених у діапазоні доз 10–500 мЗв та 20 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, опромінених у діапазоні доз 504–990 мЗв; 33 хворих на злоякісні новоутворення порожнини рота, ротової та гортанної частин глотки III, IVА і IVВ стадій захворювання (група позитивного контролю); та 33 особи контрольної групи. Аналіз субпопуляційного розподілу проводили за експресією диференційних та активаційних антигенів лейкоцитів периферичної крові з використанням проточної цитометрії.
Результати. В усіх групах обстеження виявлено зниження відносної кількості CD19+ В-лімфоцитів, CD3+HLA-DR+ Т- і CD3-HLA-DR+ В-лімфоцитів, СD3-16+56+ натуральних кілерів на фоні підвищення числа CD8+ Т-лімфоцитів. В учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (D < 500 мЗв) та онкологічно хворих пацієнтів визначено зростання відносної кількості CD4+CD8+ Т-лімфоцитів. В учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (D > 500 мЗв), як і в онкологічно хворих пацієнтів спостерігалося підвищення відносної кількості CD8+ Т-лімфоцитів, зниження кількості CD4+ Т-лімфоцитів. Додатково в осіб, хворих на онкологічну патологію визначено зниження показників моноцитів, СD3+16+56+ та СD3+TCRαβ+ Т-лімфоцитів.
Висновки. Отримані результати показують односпрямованість змін клітинного імунітету в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і хворих на досліджену онкологічну патологію, що свідчить про формування в учасників ліквідації наслідків аварії стійких порушень протипухлинного захисту як підґрунтя онкогенезу. Визначені зміни показників лімфоцитів, моноцитів, гранулоцитів, CD4+ Т-лімфоцитів, CD4+CD8+ незрілих Т-лімфоцитів, показника імунорегуляторного коефіцієнта CD4+ / CD8+, СD3+TCRαβ+ Т-лімфоцитів та СD3+16+56+ цитотоксичних Т-лімфоцитів можуть чинити додатковий вплив на ефективність протипухлинного захисту та ймовірність ризику онкогенезу в імуноскомпрометованих осіб.
Ключові слова: іонізуюче випромінювання, Чорнобиль, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, новоутворення порожнини рота, ротова та гортанна частини глотки, імунна система.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 324–340. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-324-340

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини