Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. О. Білий, О. М. Настіна, Г. В. Сидоренко, Н. В. Курсіна, О. Д. Базика, О. С. Ковальов, Д. А. Базика

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

АНАЛІЗ КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО COVID-19

Мета: визначити, які зміни клінічного та структурно-функціонального стану серцево-судинної системи можна пов’язати із перенесеним COVID-19, а не природним прогресуванням ішемічної хвороби серця (ІХС) в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на Чорнобильській атомній електростанції.
Матеріали та методи. До дослідження увійшли 16 УЛНА чоловічої статі, які у 2020–2021 роках перехворіли на легкий та середньо-тяжкий COVID-19 (група УЛНА-К) , якій був підтверджений ПЛР-тестом (полімеразна ланцюгова реакція). Всі ці пацієнти до зараження коронавірусом спостерігалися у відділенні кардіології ННЦРМ з приводу ІХС. Групу порівняння складали 32 УЛНА, які не хворіли на COVID-19, та їхній вік і строки обстежень відповідали УЛНА-К. При обстеженні хворих використовували загальноклінічні, лабораторні, статистичні методи та допплерехокардіографію.
Результати. У постковідному періоді в УЛНА-К спостерігалося погіршення клінічного перебігу ІХС, що полягало у збільшенні кількості пацієнтів зі стенокардією напруги тяжкого функціонального класу, з вентрикулярними і суправентрикулярними екстрасистолами, а також з більш тяжкою серцевою недостатністю (СН). Оскільки серед УЛНА, які не хворіли на COVID-19, виявлено аналогічні зміни стану серцево-судинної системи, то їх можна віднести за рахунок природного прогресування ІХС. В групі УЛНА-К відзначалося збільшення кількості пацієнтів з фібриляцією передсердь (ФП) у 4 рази (на 37,5 %), тоді як в групі порівняння лише в 1,1 раза (на 3,1 %). Прогресування ІХС та СН в обстежених пацієнтів супроводжувалося збільшенням кінцево-діастолічного та кінцево-систолічного об’ємів лівого шлуночка та маси міокарда, вираженість якого достовірно не відрізнялась у пацієнтів, які хворіли та не хворіли на COVID-19. Кількість постковідних пацієнтів зі зниженою фракцією викиду (ФВ) при обстеженні після COVID-19 зросла на 31,3 %, а в групі УЛНА, які були обстежені в такі ж терміни, на 6,32 %.
Висновки. Достовірне збільшення відносного числа пацієнтів з ФП та зниженою ФВ в УЛНА-К порівняно з УЛНА можна віднести до результатів впливу вірусу SARS-CoV-2 на серцево-судинну систему.
Ключові слова: учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ішемічна хвороба серця, COVID-19, постковідний період, допплерехокардіографія.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 290–306. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-290-306

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини