Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. В. Василенко, М. С. Курята, В. В. Морозов, Л. О. Литвинець, М. С. Крамаренко,
Л. П. Міщенко, А. Б. Білоник, З. С. Мань, В. Ш. Шварцман

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

КОМПЛЕКСНИЙ РАДІАЦІЙНО-ГІГІЄНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2021 РОЦІ

Метою дослідження є визначення основних чинників формування доз опромінення населення радіоактивно забруднених територій Житомирської області на поточному етапі аварії на основі проведення комплексного радіаційно-гігієнічного моніторингу в реперних населених пунктах у 2021 р.
Матеріали і методи. Для комплексного радіаційно-гігієнічного моніторингу у Житомирській області було обрано 10 населених пунктів (НП) – смт Народичі, сс. Селець, Базар, Рудня Базарська, Христинівка – 2-га зона, сс. Мотійки, Залісся, Давидки, Радча, Нова Радча – 3-тя зона, Народицької ОТГ, в яких після аварії на ЧАЕС реєструються найбільші дози опромінення. Дослідження виконані у червні 2021 р. З метою визначення доз внутрішнього опромінення виконано 645 вимірювань на лічильниках випромінювання людини (ЛВЛ) (478 дорослих і 167 дітей). У місцевих господарствах зібрано та виміряно на вміст 137Сs, 90Sr 44 проби молока, 45 проб картоплі, 38 проб продуктів дикої природи. Опитано щодо рівнів споживання основних продуктів харчування 220 мешканців (175 дорослих і 45 дітей). В усіх НП проведено роботи з оцінки доз зовнішнього опромінення. В роботі використано математичні, дозиметричні, радіохімічні методи.
Результати та висновки. Річні ефективні дози опромінення населення Житомирської області в 2021 році формуються в основному за рахунок доз внутрішнього опромінення, які не перевищують 1,8 мЗв · рік-1 у дорослих та 0,5 мЗв · рік-1 у дітей при критерію радіоактивно забруднених територій 1 мЗв · рік-1. Основним чинником, який формує дозу внутрішнього опромінення мешканців обстежених НП Житомирської області, залишається надходження 137Cs в організм з молоком і лісовими продуктами, які традиційно становлять суттєву частину харчового раціону, і мають незмінно високі рівні забруднення радіоцезієм.
Ключові слова: комплексний радіаційно-гігієнічний моніторинг, радіоактивно забруднені території, доза внутрішнього опромінення, лічильник випромінювання людини, продукти харчування, 137Сs, 90Sr.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 150–166. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-150-166

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини