Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. А. Базика, А. Є. Присяжнюк, Н. А. Гудзенко, М. М. Фузік, Н. К. Троцюк, Н. Г. Бабкіна,
О. М. Хухрянська, С. А. Даневич

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ВІДДАЛЕНІ ОНКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ, СПРИЧИНЕНОГО АВАРІЄЮ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Дослідження віддалених онкологічних наслідків Чорнобильської катастрофи, що були виконані в Україні, свідчать про істотний вплив радіаційного опромінення на рівень захворюваності на злоякісні новоутворення постраждалих контингентів населення. Про це свідчить підвищений радіаційний ризик лейкемії у ліквідаторів, що перевищує національні популяційні показники, і його величина подібна до даних щодо хібакуся, які зазнали атомних бомбардувань. Вперше в когортi учасникiв аварiйних робiт встановлено радіаційну зумовленість хронічної лімфоїдної лейкемії. Відзначено радіаційні ризики лейкемії у дітей, які підпали під радіаційну експозицію внаслідок Чорнобильської аварії. Констатовано зростання захворюваності на рак щитоподібної залози дітей та дорослих (ліквідаторів, евакуйованих з 30-км зони відчуження і мешканців найбільш забруднених радіонуклідами територій). Має місце ексцес раку молочної залози у жінок-ліквідаторів. Частота усіх форм злоякісних новоутворень порівняно з національними показниками із плином часу знижується, але все ще їх перевищує. Подальший моніторинг злоякісних новоутворень у групах постраждалих дозволить кількісно визначити радіаційні ризики форм онкологічних захворювань, радіаційно-асоційований прояв яких вже відомий із попередніх досліджень, або може очікуватись у майбутньому.
Ключові слова: аварія на ЧАЕС, захворюваність, злоякісні новоутворення, ліквідатори, евакуйовані, мешканці забруднених територій.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 138–149. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-138-149

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини