Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

О. І. Солодянникова, А. Ф. Шипко, В. В. Даниленко, Г. Г. Сукач

Національний інститут раку, вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022, Україна

РАДІОНУКЛІДНА ТЕРАПІЯ УРАЖЕННЯ КІСТОК У ХВОРИХ НА КАСТРАЦІЙНО/РЕЗИСТЕНТНИЙ РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ (СТАН ПРОБЛЕМИ В ЛІТЕРАТУРІ)

Проведено аналіз наукової літератури з метою узагальнення даних щодо радіонуклідної терапії кастраційно-резистентної форми раку передміхурової залози з допомогою 223Ra-дихлориду. Висвітлено основні переваги альфа-емітерів перед бета-випромінювальними радіонуклідами в лікуванні кісткових гормонорезистентних метастазів. Проаналізовані роботи, в яких демонструється зв'язок між ефективністю лікування 223Ra-дихлоридом і поглинутими лікувальними дозами. Також була досліджена залежність між поглинутими дозами 223Ra і 18F-фториду в кісткових метастазах, що необхідно враховувати при проведенні моніторингової позитронно-емісійної томографії. Проаналізовані дослідження, в яких вивчалось поглинання 18F-фториду для прогнозу накопичення 223Ra-дихлориду під час першого курсу лікування. На основі аналізу літературних даних визначені напрямки, які потребують подальшого вивчення, а саме: дослідження зв'язку між поглинутою дозою та іншими клінічно значущими кінцевими точками, включаючи індекс болю, зміни рівня лужної фосфатази або простатичного антигену, показників виживаності, а також, розроблення альтернативних схем лікування залежно від дози лікувального радіофармпрепарату.
Ключові слова: кастраційно-резистентний рак передміхурової залози, метастатичне ураження кісток, радіонуклідна терапія 223Ra-дихлорид.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 131–137. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-131-137

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини