Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Т. Ф. Любарець

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601, Україна

ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ І ЦИТОКІНИ: РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗІ ПЛАЗМОКЛІТИННОЇ МІЄЛОМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

В огляді представлені дані літератури стосовно ролі іонізуючого випромінювання як негативного чинника навколишнього середовища у виникненні плазмоклітинної мієломи (ПКМ). Наведені дані досліджень різних категорій опромінених стосовно захворюваності на ПКМ, зокрема працівників підприємств ядерної галузі та постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Проаналізовано вплив цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-10) щодо субстратних клітин ПКМ, у тому числі за умов комбінованої дії іонізуючого випромінювання і цитостатичних агентів in vitro.
Ключові слова: плазмоклітинна мієлома, іонізуюче випромінювання, цитокіни, інтерлейкін-6, інтерлейкін-10.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 120–130. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-120-130

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини