Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Х. Дондоладзе, М. Ніколаішвілі, Т. Муселіані, Г. Джікіа

Експериментальний біомедичний центр Іване Беріташвілі, вул. Готуа, 14, Тбілісі, 0164, Грузія

ВПЛИВ РАДІАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ СТАРІННЯ ТА ДОВЖИНУ ТЕЛОМЕР

Теломери – кінцеві ділянки хромосом – це захисні «ковпачки», які забезпечують їхню стабільність. Вкорочення теломер є однією з найважливіших біологічних ознак старіння, причетне до процесів старіння клітин і задіяне у механізмах «мітотичного годинника». Пошкодження теломер вільними радикалами є одним із відомих механізмів впливу радіації на процеси старіння. А окислювальний стрес має токсичну дію на довжину теломер. Збільшення вільних радикалів відбувається під дією як іонізуючого, так і неіонізуючого випромінювання, хоча антиоксидантні механізми нерідко здатні нейтралізувати шкідливі вільні радикали. Неіонізуючі та іонізуючі випромінювання навіть у малих дозах спричиняють активацію антиоксидантних систем, однак при впливі на організм опромінення у високій дозі або протягом тривалого часу, чи то якщо в організмі відбуваються патологічні процеси з окислювальним стресом, пошкодження клітини стають більш виразними, а процеси старіння прискорюються. Підтримання довжини теломер і нормальної швидкості старіння є важливими для стану здоров’я. В огляді обговорюється роль іонізуючого та неіонізуючого випромінювання у процесах клітинного старіння, зокрема – у скороченні довжини теломер.
Ключові слова: старіння, радіація, окислювальний стрес, довжина теломер, токсичність.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2022. Вип. 27. C. 107–119. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-107-119

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини