Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

 В. Г. Бебешко,  К. М. Бруслова, Л. О. Ляшенко, Н. М. Цвєткова, С. Г. Галкіна, Ж. С. Ярошенко,
Л. О. Гончар, О. Я. Боярська, В. Ф. Кузьменко, І. В. Трихліб, Н. В. Кавардакова

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, Київ, 04050, Україна

ХВОРОБИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПІСЛЯ ХІМІО-ТА ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРУ ЛІМФОБЛАСТНУ ЛЕЙКЕМІЮ, У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Мета: оцінити патологію щитоподібної залози у дітей, які отримували хіміо- та променеву терапію з приводу гострої лімфобластної лейкемії, у віддаленому періоді спостереження з урахуванням статі, вікової періодизації та варіантів хвороби.
Матеріали і методи. У 92 дітей з гострою лімфобластною лейкемією, які знаходяться в ремісії від 6 до 25 років, вивчали частоту та характер патології щитоподібної залози (гіпотиреоз, тиреоїдит, рак). Розподіл хворих за варіантами лейкемій був такий: «загальний» тип – 67,4 %, пре-В – 23,9 %, про-В та Т-клітинний по 4,3 %. Діти отримували хіміо- та променеву терапію згідно з протоколом. Щодо віку хворих на час встановлення діагнозу гострої лімфобластної лейкемії, то враховували препубертатний, пубертатний та після пубертатний періоди. Оцінювали ендокринні хвороби в родоводі, масу тіла при народженні дитини, вміст вільного тироксину, тиреотропного гормону гіпофізу, кортизолу, заліза та феритину і антитіла до тиреопероксидази в сироватці крові.
Результати. Патологія щитоподібної залози у дітей виникала в перші 2–3 роки після курсу терапії і становила 22,8 % (гіпотиреоз – 14,1 %, аутоімунний тиреоїдит – 7,6 %, папілярний рак – 1,1 %). Семеро дітей цієї групи пройшли променеву терапію в дозах 12–18 Гр на центральну нервову систему. Не було встановлено кореляційного зв’язку між фактом опромінення, дозою променевого навантаження на центральну нервову систему і патологією щитоподібної залози у віддалений період спостереження. Рак щитоподібної залози розвився у дитини через 11 років після хіміо- та променевої терапії. Гіпотиреоз частіше діагностувався у хворих препубертатного віку (rs = 0,49). У половини дітей в родоводі була ендокринна патологія, що вірогідно вище, ніж у загальній вибірці (р < 0,05). Маса тіла при народженні дитини, у якої в подальшому розвинувся гіпотиреоз була меншою, ніж у дітей з тиреоїдитами (rs = 0,57).
Висновки. Зміни в ендокринній регуляції організму, зокрема щитоподібній залозі, можуть впливати на прогноз перебігу злоякісних захворювань системи крові у дітей, особливо препубертатного віку, у віддаленому періоді спостереження, що потребує систематичного нагляду лікаря гематолога та ендокринолога.
Ключові слова: діти, гостра лімфобластна лейкемія, хіміотерапія, променева терапія, рак щитоподібної залози, гіпотиреоз, тиреоїдит, віддалений період.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 309–318. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-309-318

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини