Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

М. С. Курята1, В. В. Василенко1, О. М. Іванова1, М. С. Крамаренко1, Л. О. Литвинець1,
В. В. Морозов1, Л. П. Міщенко1, З. Н. Бойко1, В. Б. Будерацька1, М. І. Чепурний1, О. Г. Кукуш2

1 Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, Київ, 04050, Україна
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

ВІДНОВЛЕННЯ, ВЕРИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛВЛ-ВИМІРЮВАНЬ 1986 Р., ЩО ВНЕСЕНІ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ У 2019–2021 рр.

Метою дослідження є вдосконалення електронної бази даних ЛВЛ-вимірювань 1986 р. шляхом внесення нової інформації з паперових носіїв, відновлення інформаційних прогалин, верифікація та аналіз новоуведених даних, ревізія доз внутрішнього опромінення, визначених за результатами ЛВЛ-вимірювань 1986 р.
Матеріали і методи. При проведенні у 2013–2015 рр. ревізії бази даних (БД) результатів ЛВЛ-вимірювань 1986–2014 рр., було виявлено великий обсяг паперових носіїв з інформацією про ЛВЛ-вимірювання, у тому числі і 1986 р., які не були внесені до електронної БД. Паперові носії були систематизовані й упорядковані за показниками: місце проживання особи та місце проведення ЛВЛ-вимірювання; організація та оператор, які його проводили; вимірювальний засіб та дата вимірювання. Для зручного перенесення інформації до електронної БД було додатково створено форму, яка існує як опція в існуючому програмному комплексі Silbody (Версія 19.0.9). Дози внутрішнього опромінення від радіоцезію чорнобильського походження у ревізованій БД ЛВЛвимірювань 1986 року розраховувались із застосуванням еколого-дозиметричної моделі міграції радіоцезію у навколишньому середовищі та моделі метаболізму радіоцезію в організмі людини. У роботі використано математичні, статистичні методи дослідження.
Результати. У 2019–2021 рр. до електронної БД результатів ЛВЛ-вимірювань 1986 р. додатково внесено 35 319 записів, що збільшило її обсяг у 2,2 раза. Здебільшого це дані про результати досліджень мешканців Київської, Житомирської, Донецької, Черкаської, Одеської, Івано-Франківської, Рівненської областей. Встановлено інформацію про вимірювальні засоби, застосовані при проведенні вимірювань і, відповідно, мінімально-детектовану активність (МДА) для 27 119 записів (76,7 % від усіх новоуведених). Відновлено інформацію про масу тіла всіх досліджених осіб. Виконано розрахунок значень вмісту інкорпорованих радіонуклідів 137Cs та 134Cs для всіх новоуведених у БД записів. Проведено аналіз якості відновленої інформації. До групи 1 – «якісні», віднесено 18 598 записів (53 % від усіх новоуведених), до групи 2 – «умовноякісні» – 16 685 записів (47 % від усіх новоуведених) і лише 36 записів (0,1%) віднесено до групи 3 – «низькоякісні». Розраховано дози внутрішнього опромінення для всіх осіб, у яких проводились ЛВЛ-вимірювання у 1986 р. (включно з новоуведеними записами). Дозу, яка не перевищує 1 мЗв, отримало 80 % дорослих (старших 20 років), а також 73 % осіб молодших 20 років.
Висновки. До бази даних ЛВЛ-вимірювань додатково внесено 35 319 записів про результати вимірювань, виконаних у 1986 р. Новоуведена інформація верифікована та розподілена за групами якості. Розраховані на основі цих даних індивідуальні дози опромінення можуть бути використані для подальших наукових досліджень.
Ключові слова: база даних, лічильник випромінювання людини, результати ЛВЛ-вимірювання, Чорнобильська аварія, доза внутрішнього опромінення.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 199–218. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-199-218

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини