Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Г. В. Косякова1, С. А. Чумак2, А. Г. Бердишев1, І. Я. Пінчук2, Н. М. Гула1, А. А. Чумак3

1Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна Національної академії наук України, вул. Леонтовича 9,
  Київ, 01054, Україна
2Інститут психіатрії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
  вул. Михайла Ломоносова, 36, Київ, 03022, Україна
3Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
  медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

РАДІАЦІЙНЕ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ І ЕНДОКАНАБІНОЇДИ

В огляді проаналізовано зміну існуючої парадигми про високу радіорезистентність нервової системи за результатами дослідження нейропсихіатричних розладів в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС як в ранньому, так і у віддаленому післяаварійному періоді. Розглянуто участь ендоканабіноїдної системи в забезпеченні гомеостазу і формуванні патології, потенційні можливості застосування препаратів канабісу, агоністів і антагоністів ендоканабіноїдних рецепторів для лікування ранніх і віддалених наслідків опромінення.
Ключові слова: іонізуюче випромінення, нервова система, ендоканабіноїдна система.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 75-89. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-75-89

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини