Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

С. М. Кожухов, О. Є. Базика, Н. В. Довганич, О. А. Яринкіна, Н. В. Тхор

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», вул. Народного Ополчення, 5, м. Київ, 503151

СЕРЦЕВО-СУДИННІ УСКЛАДНЕННЯ, АСОЦІЙОВАНІ З ПРОМЕНЕВОЮ ТЕРАПІЄЮ (огляд літератури)

Огляд присвячений сучасним проблемам радіаційно-індукованих серцево-судинних захворювань - їх діагностиці, частоті виникнення залежно від доз і режимів опромінення, потенційній ефективності скринінгових стратегій моніторингу кардіотоксичності після променевої терапії пацієнтів, хворих на рак, шляхом аналізу статей та досліджень, баз даних, а також рекомендацій Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства медичних онкологів.
Ключові слова: cерцево-судинні ускладнення, променева терапія.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 56-74. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-56-74

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини