Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

О. Ю. Міщенюк1, О. М. Костюкевич1, Л. А. Беньковська1, О. М. Кравченко1,
С. В. Клименко2,3

1Державна наукова установа «Науково!практичний центр профілактичної та клінічної
  медицини» Державного управління справами, вул. Верхня, 5, Київ, 01014
2Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної наукової
  академії медичних наука України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050
3Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, вул. Дорогожицька,
  9, м. Київ, 04112

ВНЕСОК НОСІЙСТВА АЛЕЛЬНОГО ВАРІАНТА G1691A ГЕНА V ФАКТОРУ КОАГУЛЯЦІЇ В РОЗВИТОК ТРОМБОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ В ОСІБ З РЕАКТИВНИМИ ЗМІНАМИ У ПЕРИФЕРІЙНІЙ КРОВІ, ЩО ЗАЗНАЛИ РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ

До тригерів розвитку тромбозів, окрім «класичних» факторів ризику (ФР) серцево-судинних подій, належать реактивні зміни в периферійній крові, спадкова тромбофілія та радіаційний анамнез. Проте результати більшості випробувань продемонстрували, що ФР спроможні нівелювати протромбогенний потенціал спадкової тромбофілії та інших, менш потужних, предикторів тромбозів.
Мета: визначити вплив носійства алеля G1691A гена проакцелерину на розвиток тромбозів з урахуванням судинного русла їх виникнення, залежно від супутньої наявності ФР в осіб з реактивними змінами в периферійній крові (реактивним лейкоцитозом і тромбоцитозом, а також вторинним еритроцитозом), як із радіаційним анамнезом так і без нього.
Матеріали та методи. Проведено аналіз клінічних, молекулярно-генетичних даних 152 пацієнтів з реактивними змінами в периферійній крові, 19 із них мали радіаційний анамнез, 133 – ні. У 5 (26,31 %) пацієнтів з радіаційним анамнезом і 25 (18,79%) без нього виявлені тромботичні ускладнення. G1691A алель гена проакцелерину (АГП) (Лейденську мутацію (ЛМ)) визначали методом алель-специфічної полімеразної ланцюгової реакції.
Результати. У загальній когорті пацієнтів із реактивними змінами в периферійній крові ЛМ зустрічалась у 5,92 % (9 носіїв) випадків, різниці в її частоті не виявлено між пацієнтами з радіаційним анамнезом та без нього (р = 0,312). У групі як із радіаційним анамнезом (р = 0,017), так і без нього (р = 0,031), тільки венозні тромбози спостерігалась частіше в носіїв ЛМ. За наявності радіаційного анамнезу, носії G1691A АГП, що належали до підгрупи з наявністю ФР мали більшу частоту (р = 0,008) та вищий рівень ризику розвитку венозних тромбозів (відносний ризик (ВР) = 25,00; ДI 95%: 1,56–399,68). У групі без радіаційного анамнезу частота венозних тромбозів у носіїв ЛМ більше у молодшій віковій підгрупі (р = 0,001), без ФР (р = 0,044) і в осіб без ФР молодше 60 років (р = 0,023). Ризик венозних тромбозів у носіїв G1691A АГП групи без радіаційного анамнезу складає 5,78 (95% ДІ: 1,58–21,13). У носіїв ЛМ без радіаційного анамнезу та ФР, а також за віку молодше 60 років ймовірність венозних тромбозів дорівнювала 6,85 (95 %ДІ: 1,86–25,22) і 19,40 (95% ДІ: 4,64–81,09), відповідно; за відсутності обох критерії – 9,57 (95% ДІ: 2,49–36,73).
Висновки. У пацієнтів як із радіаційним анамнезом, так і без нього, ризик саме венозних тромбозів зростає за носійства ЛМ. Наявність G1691A АГП у пацієнтів з реактивними змінами в периферійній крові без радіаційного анамнезу збільшує ймовірність венозних тромбозів за відсутності ФР та в підгрупі молодше 60 років. За радіаційного анамнезу частота венозних тромбозів у носіїв ЛМ більша в підгрупі з ФР, ймовірно, за рахунок особливості вибірки, або протромбогенної взаємодії між ЛМ і перенесеним радіаційно-асоційованим пошкодженням ендотелію.
Ключові слова: реактивні зміни в периферичній крові, G1691A алель фактора коагуляції V, фактори ризику тромбозів.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 502-515. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-502-515

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини