Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

М. М. Талерко1, Т. Д. Лев1, В. В. Дроздович2, С. В. Масюк3

1Інститут проблем безпеки АЕС Національної академії наук України, вул. Лисогірська, 12,   м. Київ, 03028, Україна
2Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute, NIH, DHHS, 9609 Medical
  Center Drive, Bethesda, MD 20892!9778, USA
3Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
  медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

РЕКОНСТРУКЦІЯ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЙОДОМ-131 В ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧИСЕЛЬНОЇ МОДЕЛІ WRF

Мета:виконати реконструкцію динаміки випадань 131I та їхніх об’ємних концентрацій у повітрі в гострий період Чорнобильської аварії в населених пунктах України за допомогою мезомасштабної моделі атмосферного перенесення pадіонуклідів LEDI з використанням результатів розрахунків чисельної моделі прогнозу погоди WRF в якості вхідної метеорологічної інформації; порівняти отримані результати з результатами попередньої реконструкції та наявними даними вимірювань забруднення ґрунту.
Об’єкт дослідження: нижній шар атмосфери і земна поверхня території України, радіоактивно забруднені внаслідок Чорнобильської аварії.
Матеріали та методи дослідження. За допомогою лагранжово-ейлерової дифузійної моделі LEDI проведено моделювання розповсюдження 131I в атмосфері на території України та його осадження на земну поверхню в початковий період Чорнобильської аварії. Вхідними даними для моделі атмосферного перенесення були результати обчислень деталізованих полів метеорологічних параметрів з використанням мезомасштабної моделі прогнозу погоди WRF, адаптованої для території України.
Результати. На основі результатів моделювання атмосферного перенесення радіоактивних викидів з аварійного блоку ЧАЕС з використанням сучасної мезомасштабної моделі чисельного прогнозу погоди WRF розраховано добові випадання та середньодобові об’ємні активності 131I в приземному шарі повітря за період з 26 квітня по 7 травня 1986 року для 30 352 населених пунктів всіх областей України, включаючи 1263 населених пункти в Київській, 1717 – в Житомирській та 1570 – в Чернігівській областях.
Висновки. Показано, що метод математичного моделювання атмосферного перенесення радіонуклідів, поєднаний з використанням сучасної мезомасштабної моделі чисельного прогнозу погоди WRF, є корисним інструментом для детальної реконструкції динаміки полів радіоактивного забруднення повітря і земної поверхні в гострий період Чорнобильської аварії. Уточнена та розширена за кількістю населених пунктів база модельних значень добових випадань та середньодобових значень об’ємної активності 131I в приземному повітрі може бути використана в задачі реконструкції доз опромінення щитоподібної залози населення України.
Ключові слова: аварія на Чорнобильській АЕС, йод-131, моделювання атмосферного перенесення.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 285-299. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-285-299

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини