Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Н. В. Гунько, Н. В. Короткова

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050,Україна

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАНУ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Мета: на основі інтегрального оцінювання здійснити порівняльний статистичний аналіз станом на 2016 рік демографічного стану територій України, які визнано найбільш радіоактивно забрудненими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Об’єкт дослідження: населення найбільш радіоактивно забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС районів України та населення України в цілому (контроль).
Матеріали і методи дослідження. Інформаційною базою дослідження стали дані Державної служби статистики України та їх регіональних представництв. Інтегральне оцінювання демографічної ситуації в регіоні здійснено на основі розрахунків територіальних індексів та багатовимірної середньої по кожному району. Використано демографічні, математико-статистичні, графічні, програмно-технологічні методи дослідження.
Результати й висновки. Радіоактивно забруднені райони України значно різняться: як за чисельністю (від 5,8 тис. осіб у Поліському районі до 105,1 тис. осіб у Сарненському), так і за варіативністю значень медико-демографічних показників; як між собою, так і порівняно з даними по країні. Результати обчислень 10 медико-демографічних («позитивних» і «негативних») територіальних індексів та багатовимірної середньої (P), як інтегральної оцінки демографічного стану, засвідчили, що найкращою у 2016 р. демографічна ситуація була у Рокитнівському (P = 1,249) та Сарненському (P = 1,112) районах Рівненської області, а найгіршою – у Козелецькому (P = 0,363) та Ріпкинському (P = 0,402) районах Чернігівської області. Найбільш близькою до загальнонаціональної була демографічна ситуація в Олевському районі Житомирської області (P = 0,947). Поліський, Народицький, Овруцький, Іванківський та Коростенський райони посідають проміжне місце, порівняно з районами Рівненської та Чернігівської областей (P = 0,618–0,742).
Ключові слова: аварія на Чорнобильській АЕС, радіоактивно забруднені території, демографічний стан, інтегральне оцінювання.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 204-219. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-204-219

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини