Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. В. Василенко, Г. М. Задорожна, М. С. Курята, Л. О. Литвинець, Д. В. Новак, Н. І. Іскра, Л.П. Міщенко

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050,Україна

КОМПЛЕКСНИЙ РАДІАЦІЙНО-ГІГІЄНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ОКРЕМИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2019 РОЦІ

Мета: визначення основних чинників та оцінка їх впливу на формування доз опромінення населення радіоактивно забруднених територій Київської області на поточному етапі аварії на основі проведення комплексного радіаційно-гігієнічного моніторингу в реперних населених пунктах (НП) у 2019 р.
Матеріали і методи. Проведено комплексний радіаційно-гігієнічний моніторинг у восьми НП Київської області – сс. Рагівка, Луговики, Мар’янівка, Зелена Поляна Поліського району та сс. Горностайпіль, Дитятки, Піски, Карпилівка Іванківського району. Було проведено визначення вмісту інкорпорованого 137Cs шляхом прямого вимірювання на лічильниках випромінювання людини (ЛВЛ), зібрано проби основних продуктів харчування для визначення вмісту в них радіонуклідів 90Sr та 137Сs, опитано мешканців щодо рівнів споживання цих продуктів та проведено роботи з оцінки доз зовнішнього опромінення. В роботі використано математичні, дозиметричні, радіохімічні методи.
Результати. Зареєстровано подальше зниження річних доз внутрішнього опромінення в обстежених НП у 1,3 раза, як в Поліському районі (0,041 мЗв · рік-1 у 2016 р.; 0,030 мЗв · рік-1 у 2019 р.), так і в Іванківському районі (0,023 мЗв · рік-1 у 2016 р.; 0,018 мЗв · рік-1 у 2019 р.). Можна констатувати уповільнення зниження доз опромінення у порівнянні з попередніми роками: з 2010 по 2013 річні дози внутрішнього опромінення у обстежених НП знизились у 1,8–2,4 раза, з 2013 по 2016 – у 2,3–3,6 раза. Вміст 137Cs та 90Sr у молоці та картоплі в обстежених НП нижчий від допустимого рівня Гігієнічного нормативу ГН 6.6.1.1-130-2006 і вживання цих продуктів харчування не може суттєво впливати на формування дози внутрішнього опромінення. Вміст 90Sr у пробах молока в НП Іванківського району лежить в інтервалі 2,1-9,9 Бк · л-1 (у 2016 році: 1,3-7,4 Бк · л-1), що не перевищує допустимий рівень 20 Бк · л-1, але, зважаючи на динаміку, потребує подальшого моніторингу. Вміст 137Cs у пробах грибів сушених, зібраних у мешканців Київської області у 2019 році, як і в попередні роки, значно (до 100 разів) перевищує допустимий рівень, і має велику невизначеність – від 1,4 кБк · кг-1 до 223,7 кБк · кг-1.
Висновки. Встановлено, що річні ефективні дози опромінення населення в обстежуваних НП в поточному році формуються за рахунок доз внутрішнього опромінення, які не перевищують 0,46 мЗв · рік-1 у Іванківському районі та 0,51 мЗв · рік-1 у Поліському районі, що нижче критерію радіоактивно забруднених територій 1 мЗв · рік-1. Основним фактором, який формує дозу внутрішнього опромінення мешканців обстежених НП Київської області, є надходження 137Cs в організм з лісовими продуктами, насамперед, грибами.
Ключові слова: доза внутрішнього опромінення, доза зовнішнього опромінення, ЛВЛ-моніторинг, 137Сs, 90Sr.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 10–17. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-10-17

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини