Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. А. Базика, П. А. Федірко, В. В. Василенко, О. О. Колосинська, Ж. С. Ярошенко,
М. С. Курята, М. С. Крамаренко, Г. М. Задорожна, В. Б. Берковський, Г. Г. Ратія, Н. І. Іскра

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

РЕЗУЛЬТАТИ ЛВЛ-МОНІТОРИНГУ ПОЖЕЖНИХ, ЩО БУЛИ ЗАДІЯНІ У ГАСІННІ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС У КВІТНІ–ТРАВНІ 2020 РОКУ

Мета: визначення рівнів надходження радіонуклідів в організм рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) при гасінні пожежі у зоні відчуження ЧАЕС та оцінка дози внутрішнього опромінення, обумовленої цим надходженням.
Матеріали і методи. З 06.04.2020 р. по 19.05.2020 р. у Державній установі «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» (ННЦРМ) проведено вимірювання вмісту інкорпорованих гамма-радіонуклідів на лічильниках випромінювання людини (ЛВЛ) оперативного класу «Скриннер-3М» (мінімально-детектована активність (МДА) складає 300–500 Бк за 5 хвилин вимірювання по 137Cs) та експертному високочутливому ЛВЛ (МДА складає 20 Бк за 10 хвилин вимірювання по 137Cs). Обстежено 470 осіб (523 виміри) у трьох групах особового складу ДСНС України, який брав участь у ліквідації лісової пожежі в зоні відчуження у період з 04 квітня по 05 травня 2020 року. В роботі використано математичні, спектрометричні методи.
Результати та висновки. У переважної більшості (95 %) особового складу ДСНС України, обстежених на ЛВЛ оперативного класу «Скриннер-3М» (понад 500 вимірів), оцінка значень індивідуальної ефективної дози внутрішнього опромінення, обумовленої надходженням 137Cs в організм при гасінні пожежі, у припущенні, що це надходження відбулось під час роботи у зоні відчуження, не перевищила мінімальну дозу, що детектується МДД (5–14 мкЗв). Середнє значення ефективної дози внутрішнього опромінення у групі особового складу ГУ ДСНС України в м. Києві, який брав участь у ліквідації лісової пожежі в зоні відчуження 04 квітня – 05 травня 2020 р. (26 осіб), досліджених на експертному ЛВЛ, становить (2,5 ± 1,1) мкЗв, у групі особового складу ДСНС України у Черкаській області, який брав участь у ліквідації пожежі 19–24 квітня 2020 р. (9 осіб) – (2,2 ± 0,6) мкЗв, у групі особового складу ГУ ДСНС України у Київській області, який брав участь у ліквідації лісової пожежі в зоні відчуження 04 квітня – 05 травня 2020 р. (42 особи) – (4,4 ± 2,4) мкЗв. Максимальні значення 5,1 мкЗв, 3,5 мкЗв, 11,8 мкЗв у групах м. Києва, Черкаської та Київської областей відповідно, що значно нижче, ніж основна дозова межа для населення від техногенних джерел 1000 мкЗв · рік-1 за Законом України про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання.
Ключові слова: лісова пожежа, зона відчуження ЧАЕС, внутрішнє опромінення, лічильник випромінювання людини, 137Сs.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2020. Вип. 25. C. 177-187. doi: 10.33145/2304-8336-2020-25-177-187

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини