Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. В. Теплий, К. М. Гребченко

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, б-р Т. Шевченка, 13,
м. Київ, 01601, Україна

ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ КЕЛОЇДНИХ ТА ГІПЕРТРОФІЧНИХ РУБЦІВ

Мета: оцінити ефективність використання радіочастотної абляції (РЧА) для зменшення об’єму рубцевої тканини та її вплив на клінічні прояви келоїдних та гіпертрофічних рубців.
Матеріали і методи. До проспективного рандомізованого контрольованого дослідження залучено 17 пацієнтів (9 чоловіків, 8 жінок) віком 19–62 роки з декількома рубцями: келоїдні – у 10 пацієнтів, гіпертрофічні – у 7. Невдалі попередні спроби корекції були у 8 хворих з келоїдними рубцями та у 3 з гіпертрофічними. Проведене порівняння ефективності чотирьох способів зменшення об’єму рубцевої тканини (по 12 рубців в кожній групі, п’ять сеансів з 10-денними інтервалами): перша група – РЧА, друга – місцеві ін’єкції 5-фторурацилу (5-ФУ), третя – РЧА з наступним введенням 5-ФУ, четверта – РЧА, ін’єкції верапамілу, потім 5-ФУ.
Результати. Після РЧА об’єм рубців зменшувався швидше (на 65,3%), ніж після хіміотерапії. Місцеве застосування верапамілу після РЧА, потім 5-ФУ зменшувало об’єм після п’ятого сеансу на 78,3%. Клінічна симптоматика і гіперемія рубців швидше проходили після РЧА, ніж після введення цитостатика. Їх одночасне застосування, особливо в комбінації з верапамілом, посилювало ефект. Не було інфекційних ускладнень та кровотеч. З побічних ефектів зареєстровані виразки діаметром 3–5 мм в місці пункції на одному рубці в першій групі, на двох рубцях у третій і четвертій групах. В 6-місячний термін обстежено 17 рубців у 7 пацієнтів, яким виконана РЧА як монотерапія або в комбінації з хіміотерапією. Середній об’єм рубців зменшився з (3260,5 ± 2057,36) мм3 до (2110,6 ± 1296,16) мм3 на момент після п’ятого сеансу, p = 0,0033.
Висновки. Після п’яти сеансів РЧА об’єм рубців зменшувався швидше, ніж при місцевому введенні 5-ФУ, додаткова інфільтрація рубців верапамілом та 5-ФУ посилювала ефект. Аналогічним чином перелічені лікувальні методи впливали на клінічну симптоматику, зумовлену рубцями. Після РЧА зменшувалась гіперемія рубців. Радіочастотну абляцію надлишкової рубцевої тканини доцільно використовувати як ініціальний метод лікування келоїдних і гіпертрофічних рубців, оскільки вона легко переноситься, недорога та ефективно зменшує об’єм рубця, демонструючи пацієнту можливість досягнення позитивного результату.
Ключові слова: келоїдні рубці, гіпертрофічні рубці, радіочастотна абляція, надлишкове рубцювання, цитостатики, верапаміл.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 561–573. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-561-573

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини