Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. В. Звірич, Д. Е. Махмудов, М. І. Палій, А. В. Ашихмін, О. О. Колеснік

Національний інститут раку, вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, Україна

БІЛАТЕРАЛЬНИЙ АВАСКУЛЯРНИЙ НЕКРОЗ ЛАТЕРАЛЬНИХ МАС КРИЖІВ ПРИ ПОВНОМУ КЛІНІКО/РАДІОЛОГІЧНОМУ РЕГРЕСІ ПІСЛЯ НЕОАД'ЮВАНТНОЇ ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ МІСЦЕВО ПОШИРЕНОГО ДИСТАЛЬНОГО РАКУ ПРЯМОЇ КИШКИ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Представлено рідкісний клінічний випадок двостороннього аваскулярного некрозу бічних крижових мас у пацієнта з повним клінічним та радіологічним регресом місцево поширеного раку прямої кишки після хіміопроменевої терапії.Показано, що незважаючи на стандартизовану і прецизійну техніку планування, фракціонування і дозиметричного контролю за проведенням неоад'ювантної хіміопроменевої терапії з приводу місцево поширеного раку прямої кишки, біологічні ефекти іонізуючого випромінювання на критичні органи можуть мати різноманітний характер як за часом виникнення, так і за своєю структурою. Оцінюючи ефект неоад'ювантної хіміопроменевої терапії, слід брати до уваги можливість розвитку навіть дуже рідкісних ефектів іонізуючого випромінювання з боку критичних органів і включати їх раннє виявлення в діагностичний алгоритм.
Ключові слова: місцево поширений рак прямої кишки, аваскулярний некроз, неоад'ювантна хіміопроменева терапія.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 537–551. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-537-551

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини