Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Л. І. Швайко, К. Д. Базика, В. О. Сушко, І. М. Ільєнко, Д. А. Базика

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ТА ВІДНОСНА ДОВЖИНА ТЕЛОМЕР В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС У ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯАВАРІЙНОМУ ПЕРІОДІ

Мета: вивчити взаємозв’язок між функціональним станом бронхолегеневої системи та довжиною теломер в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді.
Матеріали та методи. Обстежено 113 УЛНА на ЧАЕС (УЛНА) 1986–1987 рр. чоловічої статі. Індивідуальні задокументовані дози радіаційного опромінення УЛНА становили від 1,0 до 880 мЗв (330,4 ± 317,7 (М ± SD)). Середній вік пацієнтів складав (62,21 ± 6,99) років. Проведено комплекс функціональних легеневих тестів (спірометрія, бодіплетизмографія, дослідження дифузійної здатності легень). Відносну довжину теломер визначали методом flow-FISH.
Результати. Виявлена тенденція до скорочення відносної довжини теломер в УЛНА, які хворіють на ХОЗЛ І–ІІ стадії та ХОЗЛ III–IV стадії, порівняно з УЛНА, які не мали захворювань бронхолегеневої системи (15,2 ± 2,7). Достовірно коротші теломери спостерігались у хворих на ХОЗЛ, які зазнали дії опромінення у дозі понад 500 мЗв (RTL 13,6 ± 2,5) порівняно з хворими на ХОЗЛ, котрі були опромінені у дозі менше 100 мЗв (RTL 15,3 ± 2,3). При кореляційному аналізі досліджуваних функціональних показників (FEV1 (л), внутрішньогрудного тиску (ITGV), загальної ємності легень (TLC) дифузійної здатності легень (DLCO) з відносною довжиною теломер достовірних асоціації виявлено не було. На даному етапі також не виявлено будь-якої асоціації відносної довжини теломер із віком та індексом маси тіла.
Висновки. На даному етапі досліджень не встановлено взаємозв’язку довжини теломер з показниками функціональних легеневих тестів в УЛНА на ЧАЕС. При цьому виявлена тенденція до скорочення відносної довжини теломер в УЛНА, котрі хворіють на ХОЗЛ та зазнали дії іонізуючого опромінення в дозах від 100 до 500 мЗв та понад 500 мЗв.
Ключові слова: учасники ліквідації наслідків аварії, Чорнобиль, іонізуюче випромінювання, відносна довжина теломер, функціональні легеневі тести.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 503–515. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-503-515

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини