Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

П. А. Федірко1, Т. Ф. Бабенко1, О. О. Колосинська1, Р. Ю. Дорічевська1, Н. А. Гарькава2,
В. О. Сушко1

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», вул. Вернадського, 9, Дніпро, 49044, Україна

КЛІНІЧНІ РІЗНОВИДИ КАТАРАКТИ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОЇ ГОСТРОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ

Мета: описати клінічні різновиди катаракт, що спостерігаються у віддаленому періоді у реконвалесцентів після перенесеної гострої променевої хвороби (ГПХ).
Матеріали і методи. Через двадцять чотири – тридцять три роки після аварійного опромінення проведено повне офтальмологічне обстеження 53 реконвалесцентів ГПХ. Середній вік пацієнтів на момент обстеження – (64,6 ± 1,2) років, середня доза опромінення обстежених (2,39 ± 0,17) Ґр. Офтальмологічне обстеження включало візометрію з корекцією і без, тонометрію, авторефрактокератометрію, біомікроскопію на щілинній лампі, фотографування кришталика в прохідному світлі на фундус-камері. Для оцінки результатів обстеження використані статистичні методи: обчислення середніх значень кількісних показників, оцінка вірогідності різниці за методом Ст’юдента.
Результати. 10 пацієнтів (17 очей) з 53 реконвалесцентів ГПХ у віддаленому періоді після опромінення мали артифакію після проведеного хірургічного лікування. У всіх інших пацієнтів було виявлено зміни прозорості кришталика, причому у більшості пацієнтів – комбіновані. Радіаційна катаракта з її характерною клінічною картиною була виявлена у 32 осіб, ще в одному випадку зафіксовано її перші ознаки. У 14 реконвалесцентів ГПХ у віддаленому періоді після опромінення характерної клініки радіаційної катаракти не виявлено.
Висновки. У 14 реконвалесцентів ГПХ у віддаленому періоді після опромінення не виявлено радіаційної катаракти; дози опромінення цих пацієнтів значно перевищують рівні, які вважають пороговими. Тому відсутність її ознак у віддаленому періоді у осіб, опромінених у дозі понад 2 Ґр, може свідчити, що цей відомий радіаційно обумовлений ефект є стохастичним. Подальший аналіз клінічних особливостей патології кришталика в реконвалесцентів ГПХ перспективний для вивчення механізму ушкодження кришталика у цієї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Ключові слова: радіаційна катаракта, інволюційна катаракта, кришталик, гостра променева хвороба, реконвалесценти, іонізуюче випромінювання, доза.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 493–502. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-493-502

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини