Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Л. А. Рибченко, Л. О. Полубень, Г. М. Бичкова, Г. В. Стефанович, С. В. Клименко

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

МУТАЦІЇ У ГЕНАХ BRCA1 ТА BRCA2 У ЖІНОК, ХВОРИХ НА РАК ЯЄЧНИКІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Мета: встановити частоту гермінальних мутацій 185delAG, 5382insC гена BRCA1 і 6174delT гена BRCA2 у хворих на рак яєчників (РЯ) в Україні, зокрема у жінок, які зазнали впливу чинників Чорнобильської катастрофи.
Матеріали і методи. У дослідження включено 306 хворих на РЯ різного віку, яким було проведено молекулярно-генетичне визначення мажорних мутацій в генах BRCA1 і BRCA2 за допомогою алель-специфічної мультиплексної полімеразної реакції.
Результати. Частота мутацій у хворих на РЯ з радіаційним анамнезом (основна група) склала 5,3 % (2 з 38). У хворих без радіаційного анамнезу (контрольна група) виявлено 11,2 % (30 з 268) випадків з мутацією. Проте значущої різниці в частоті мутацій між групами хворих виявлено не було (p = 0,39). Встановлено, що частота мутацій BRCA1/2 у пацієнтів обох груп склала 10,4 % (32 із 306). На долю мутації 5382insC у гені BRCA1 припадає 87,5 % (28 з 32) випадків з мутацією, натомість алельний варіант 6174delT гена BRCA2 не виявлено у жодної пацієнтки обох груп. Виявлено тенденцію до більш раннього віку захворювання на РЯ у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС з мутаціями порівняно з BRCA-позитивними особами контрольної групи (р = 0,06). При порівнянні хворих з BRCA-позитивним РЯ та BRCA-негативним РЯ основної когорти встановлено статистичну значущість щодо маніфестації захворювання у пацієнтів з мутаціями в більш ранньому віці (р = 0,04). Однак таких відмінностей не спостерігалося в контрольній групі (р = 0,22).
Висновки. Частота мутацій у хворих на РЯ з радіаційним анамнезом і без такого не відрізняється та залежить від спектру досліджуваних мутацій у генах BRCA1/2, від ступеня ампліфікації ДНК і чисельності вибірки. Алельний варіант 5382insC у гені BRCA1 є домінуючим і становить 87,5 % від загальної кількості знайдених мутацій. Через дію радіаційного фактора захворювання на РЯ у BRCA1-позитивних осіб реалізується у більш ранньому віці, ніж у пацієнтів без мутацій. Захворюваність на РЯ спостерігалась тільки через 27–38 років після Чорнобильської катастрофи у когорті жінок, яким на момент аварії було від 4 до 40 років.
Ключові слова: рак яєчників, мутації в генах BRCA1 та BRCA2, іонізуюча радіація, Чорнобильська катастрофа.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 455–464. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-455-464

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини