Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Ш. Разаві1,2, Ф. Ахмаді-Рокнабаді1,2, М. Сафаріан3,4, А. Мехдіпур3,5, А. Анбарян3,4,
М. Мірзамохаммаді3,4, М. Зейналі3,4, М. Каземі Арабабаді2,3

1Науково-дослідний центр гериатричної допомоги, Університет медичних наук Рафсанджан, Рафсанджан, Іран
2Кафедра лабораторних наук, факультет парамедицини, Університет медичних наук Рафсанджан, Рафсанджан, Іран

3Іммунологічний центр досліджень інфекційних хвороб, Науково!дослідний інститут фундаментальних медичних наук, Університет медичних наук Рафсанджана, Рафсанджан, Іран
4Кафедра кардіології, медичний факультет, Університет медичних наук Рафсанджан, Рафсанджан, Іран
5Кафедра радіології, факультет парамедицини, Університет медичних наук Рафсанджан, Рафсанджан, Іран

РІВЕНЬ ІЛ-10 ЗНИЖЕНИЙ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРОВЕДЕННЯ АНГІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Інтерлейкін-10 (ІЛ-10) та інтерферон-гамма (ІФН-γ) є важливими, відповідно, проти- та прозапальними цитокінами, які можуть брати участь у патогенезі серцево-судинних захворювань. Крім того, фактори навколишнього середовища – такі, як рентгенівське випромінювання – здатні модулювати експресію цитокінів. Через те, що рентгенівське випромінювання використовується при ангіографії, ця процедура, можливо, змінює експресію цитокінів.
Мета. Оцінити рівні ІЛ-10 та ІФН-γ сироватки крові у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями (у яких наявний або ж відсутній стеноз судин) порівняно зі здоровими контролями, а також ефекти ангіографії щодо вмісту цитокінів у сироватці крові.
Матеріали та методи. Дослідження було проведено серед 80 учасників – по 20 випадків у кожній групі (здорові контролі та особи із серцево-судинними захворюваннями без стенозу судин, із стенозом 1 судини та стенозом більш ніж 1 судини) для оцінки рівнів ІЛ-10 та ІФН-γ у сироватці крові за допомогою методу імуноферментного аналізу. Для з’ясування впливу процедури ангіографії на рівень ІЛ-10 та ІФН-γ у сироватці крові, вміст обох цитокінів також порівнювали у групах 2, 3 та 4 до та після ангіографічного дослідження.
Результати. Рівень ІЛ-10, але не ІФН-γ, у сироватці крові здорових осіб групи контролю був більшим, ніж у всіх пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Рівень ІЛ-10 та ІФН-γ у сироватці крові не змінювався після ангіографії, а також не відрізнявся у курців та осіб, які не курять, так само як і у споживачів опію та осіб, які опій не вживають.
Висновки. Завдяки результатам можна зробити висновок, що ІЛ-10 можна ймовірно вважати інгібітором серцево-судинних захворювань, незалежно від тривалості ангіографії та рентгенографії, в той час як ІФН-γ не проявляє ефектів у іранських пацієнтів, які страждають на серцево-судинні захворювання.
Ключові слова: ангіографія, рентгенографія, ІЛ-10, ІФН-γ

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 449–454. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-449-454

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини